Vi samler og arkiverer - og kommenterer - artikler og meldinger som vi finner i media - for å dokumentere maktovergrep fra det offentlige og andre maktorganer i samfunnet. I denne sammenheng kan vi komme til å trø noen på tærne i forbindelse med eierforhold til artikler og bilder.  Eventuelt.  Sier du fra - tar vi det av med engang - men vi håper og tror at det er forståelse for at dette ikke på noen måte er forsøk på å profitere på andres arbeid - men - ene og alene en neve i bordet for et bedre samfunn. Og - ikke minst - et hurra til deg/dere som våger å skrive kritiske artikler om maktå.

Vi har ikke til hensikt å vifte hverken med røde, blå eller grønne flagg. Vårt mål er å finne en rolle der vi føler media svikter. Påpeke urettferdighet og følge opp de sammenhengene hvor makten begår overgrep og hvor overgriperne ikke synes å få noen konsekvens av de ofte brutale handlingene. 

Kunne si sannheten fordi vi ikke er bundet av lojalitet/økonomiske konsekvenser til systemet og dens menn og kvinner. Si fra om offentlige overgrep og unødvendig maktbruk generelt.

Les også: Nesten ingen smittet av influensa i år. Lenger nede.

Sånn e de bare!

Det er ganske uhyggelig at vi må provosere myndig-heter og andre offentlige sammenhenger for å få svar på enkle spørsmål. I disse koronatider ekstra vanskelig. Vi har ikke lyst til å være vemmelige. Vi har ikke lyst til å være frekke og masete.

Men hva skal vi gjøre? Ingen tør snakke med oss?

Når vi spør advokatene våre om hvordan i all verden vi skal kunne få bukt med dette maktdiktaturet - som lukker dørene og gjemmer seg under bordene sine - svarer de som oftest - sånn e de bare - og trekker på skuldrene.

Og dette er i Norge.

Det er nå etterhvert blitt ganske tydelig at de med makt og posisjon kan gjøre omtrent som de vil. Banker kan gamble med andres penger, namsfogder kan trø over lik for å tilfredsstille kreditorenes ønsker - politi, barnevern og NAV kan bryte lover og regler uten at det får noen som helst følger for dem.

Ingen snakker lenger til folk med problemer. Har du problemer må du finne ut av det selv. Og det er ikke bare koronakrisen som har gjort myndighetene stumme. Et teknologisk skjemavelde er kommet istedenfor kontakt over bordet - og gjør det mye vanskeligere å finne løsninger som er tilfredsstillende. 

Og dette er farlig. Etterhvert blir mange så trøtte og leie av dette digitale helvete vi har laget til - at de gir opp. Og når noen gir opp kan de også bli farlige. 

Det farligste er kanskje likevel at det fremdeles er et flertall nordmenn som har det «bra på alle vis» og derfor ikke helt forstår hva som er i emning.

Er det noen som synes vi provoserer unødig - ta kontakt - og vi ordner det hele ved å dokumentere at det vi sier er sant. Akkurat denne setningen har vi gjentatt og gjentatt i altfor mange sammenhenger - og over mange år - uten at noen reagerer. Ingen vil vite. For det følger ansvar med å vite. Da må noe skje. Og det får som oftest konsekvenser.

-  -  -  -

I dette nummeret av Stavangeraviså hopper vi rundt i forskjellige sammenhenger. 

På side 3 tar vi opp flere ting under tittelen: Hva er galt med Norge? Vi ser i første rekke på hvordan vesentlige spørsmål om vår sikkerhet og trygghet blir holdt hemmelig - og viten om dette blir forbeholdt en slags «selvetablert» elite. Demokratiet har mistet retten til å få være med på å bestemme.

På side 4 kommer vi med løsningen på hvordan alle skal kunne ha råd til å kjøpe seg sitt eget hjem - og beholde det - uansett dårlige eller gode tider. Ditt hjem for alltid!  Det kan skje - hvis myndighetene  legger forholdene til rette for slike nye ordninger.

Borgerlønn er en ting mange fra alle partier og sammenhenger snakker om. Her tar vi opp noe om dette - s. 5. 

På side 6 har vi en artikkel av Konrad R. H. Knutsen som bl.a. skriver: Jeg er lamslått over hva Ann Helen Meling Knutsen og Jan Sigurd Knutsen har opplevd. (Aftenbladet skrev om ekteparet i 6. juli 2020). 

På side 7 kommenterer vi en artikkel fra 2015 som forteller oss mer om bankenes aggressive profittbegjær. Disse holdningene som i stor grad var medvirkende til ekteparet Knutsens problemer.

Jarl-Gunnar Lier i Stifelsen Domstolens venner forteller oss om at de fleste konkurser egentlig er ugyldige - på  s. 8.

Vi må heller ikke glemme historien. Hvordan det var og hvordan det er blitt. Her på side 9 - tar vi en runde med både advokater - Charles Dickens - og Rogalands Avis.

Så har vi fått brev. Det vil si at Justisdepartementet har fått brev. Men siden de ikke har brydd seg om å lese eller svare på det legger vi det ut her i Stavangeraviså. Advokat Arvid Sjødin har skrevet en lang rekke informative brev til myndighetene i anledning Terje Strandsaken - her er ett av dem. . s. 10.

På side 11 lærer vi mer om gribber og andre rovdyr. En viktig ting hvis vi skal kunne overleve i denne jungelen vi har skapt oss.

På side 12 - under lov og rett - spør vi om hvem det er lovlig å henge ut i aviser og media uten å bryte «vær varsom-plakaten».

Til slutt noen ord for å understreke viktigheten av at alt vi foretar oss - bør være til samfunnets beste. s. 13.

Forøvrig er det kommet endel nye saker i arkivet.


Her ser du influensaviruset (over). (Endelig litt blåfarge).


Nesten ingen i Norge er smittet av influensa i år

- Hvor mange har dødd av influensa så langt, denne sesongen?

- Det har ikke FHI tall på, men det er ingen grunn til å anta annet enn at dette er svært få, hvis noen, sier influensaekspert og lege Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenbladet (10.04.21)

De strenge smitteverntiltakene for å hindre koronaviruset i å spre seg har også gitt en gledelig bråstopp for sesonginfluensa. Folkehelseinstituttet har aldri sett noe lignende.

- Vi har overvåket av sesonginfluensa siden 1975, og har aldri vært i nærheten av så lite influensa som vi opplever nå, 

Det er anslått at rundt 900 personer dør av sesong-influensa per sesong, men tallene varierer mye fra sesong til sesong. På det meste dør opp mot 2000 personer i en sesong - av influensa. Andre år kan tallet på døde være under 200.

De samme utviklingstrekkene observeres også i flere land i hele verden, sannsynligvis som en følge av inngripende smitteverntiltak og færre reiser globalt.

Da blir spørsmålet - hva blir normalen etter korona?

Skal vi fortsette med inngripende smitteverntiltak og færre reiser globalt - slik at vi ikke igjen får 1700 dødsfall av influensa- som vi fikk i 2016. Eller skal vi kanskje etterhvert - igjen - regne det som «naturlig» at mange dør av influensa (sånn e det bare). Det har dødd ca. 700 av korona siste året. Noen muligens med et lite islett av influensa. 

At det er mye vi har lært av dette året er sikkert- men - hvordan vil vi ha det og hva kan vi gjøre for å få det som vi vil ha det? Det har vel når det kommer til stykket - med prioriteringer å gjøre.

Apropos prioriteringer. Ca. 3,1 millioner barn under 5 år dør hvert år av sult. Det viruset kan kanskje være enklere å takle. 

 NR. 2 

SIDE 2

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE          FORRIGE SIDE

INFO:

Mailadresse:

stavangeravisaa@gmail.com

Red. ansvarlig: Rolf Mollerin

TEKNISK INFO:

Du returnerer alltid til forsiden ved på trykke på logoen øverst til høyre på siden.

Ord og setninger som er understreket - er lenker.

Du kan gå fra side til side ved å trykke på NESTE SIDE - FORRIGE SIDE  øverst  i denne spalten.  ARKIV har egen innholdsfortegnelse.

INNHOLD

Om  oss

Nesten ingen er smittet av influensa i år     s. 2

Hva er galt med Norge.  s. 3

Ditt hjem for alltid!   s. 4

Borgerlønn?  s. 5

Fra en formuen på 400 millioner kroner til en gjeld på 20 millioner   s. 6

Banker gir horribelt dårlig rådgivning     s. 7

Pass deg for gribbene.   s. 7

De fleste konkurser er ugyldige   s. 8

TEMASIDER

Å LÆRE AV HISTORIEN

Advokater - Bleak House og RogalanDs Avis    s. 9

BREV

Jeg tror det vil få alvorlige konksekvenser   s. 10

OM GRIBBER OG ANDRE ROVDYR . . . 

Inkassobyråer og namsfogden    s. 11

LOV OG RETTFERD ELLER . . .

De uærlige og de 

hensynsløse  s. 12

BÅDE VONT OG GÅTT

Må du være 

annerledes?   s.  13

Til samfunnets beste    s. 13

TEGNESERIE

Maktå svare.  s. 13


ARKIV

EKSTERNE LENKER:

Varselblogg om advokater og domstoler


INTERNE LENKER:

Hva straffeloven sier om offentlige ansatte 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter!

OBS!

Aure kommune

Mandag 20. mars 1995 sto det en liten artikkel i Stavanger Aftenblad om at Aure kommune på Nordmøre var   (i Høyesterett) dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til en far etter påstand om incest. 

Kommunen måtte også ut med saksomkostninger. Det står videre: 

“Med dette har Høyesterett for første gang fastslått at en kommune har ansvar for feilaktige vedtak som treffes, helt ned til den enkelte tjenestemann. 

Uaktsomhet i saksbehand-lingen kan gi den skade-lidende rett til erstatning også for ikke-økonomisk skade”. 

Hva da hvis den skadelige handlingen blir gjort “mot bedre vitende og ved det grovt bryter sin tjenesteplikt”? - 
STAVANGER AVIS

I 1889 og 1890 jobbet Alexander Kielland  som redaktør for Stavanger Avis. 12 ansatte og en bande avisbud. 

«Et blad i min hånd ville være en svøpe for byen og en fornøyelse for landet», skrev han til Bjørnson.

Kielland skrev utrolig mye i avisen. Men han hadde få allierte og følte seg mer og mer hudløs. 

«Du vet man blir iakttatt av så mange onde øyne, som lurer på de skuffede miner», skrev han.

Kielland kranglet mye med eieren av Stavanger Avis, Arne Haabeth. De to ble fiender.  Som kommune-politiker arbeidet Arne Haabeth hardt for at Kiellands hus må rives, for å gi plass til et nytt posthus.

Stor betydning fikk Kiellands artikler om Den kombinerte innretning, som ble nedlagt etter at han hadde beskrevet forholdene. 

Det var en kombinert tvangsarbeidsanstalt og sykehus. Kombinasjonen av sykehus, sosialhjelp og straff på ett og samme sted fungerte en stund – men ikke svært lenge. 

Etter hvert som årene gikk ble det klart for mange at den hadde mange uheldige sider. Uro, mistrivsel, vanstell, og det som kanskje verre var ble i økende grad knyttet til anlegget. 

Sterk kritikk over forhold-ene på innretningen fra Aleksander Kielland framskyndet nedleggelsen. 

I en serie artikler i 1889 hudflettet han institusjonen og dens virksomhet. Sykehuset kom i vanry, og ble til sist en skam for byens innbyggere og myndigheter.Tankene bak denne avisen kan samles i de kjente ordene fra Bertrand Russell:

I gamle dager solgte folk seg til djevelen for å få magisk kraft. Nå for tiden får de denne kraft fra vitenskapen og teknologien - og finner seg tvunget til å bli djevler. 

Det finnes ikke noe håp for verden med mindre makten kan bli temmet og tvunget til å tjene.