Hele vitsen med denne avisen er at folk 

reagerer på det vi skriver. Derfor vil vi prioritere leserinnlegg. Du kan skrive og ta opp hva som helst. Men vi må ha en viss kontroll med hvordan du skriver. Er det noe vi må forandre på - gir vi deg beskjed på mail - og blir enige. Du kan undertegne brevet - eller la være.

Mailadressen vår er:  stavangeravisaa@gmail.com


Brevet under blir publisert med tillatelse av Terje Strand

 NR. 2 

SIDE 10

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

        FORRIGE SIDE

Jeg tror dette vil få alvorlige konsekvenser

- sa advokat Arvid Sjødin i brev til Justis- og beredskapsdepartementet - i 2014 - i en alvorlig sak som gjelder overgrep mot stavangermannen Terje Strand.

I dag er det 2021 - og ingenting har skjedd. Har dommerne i Norge så stor makt at de kan overse lover og regler. Utsette - forelde eller glemme slike alvorlige hendelser - hvis de ser seg nødt til det - for å kunne opprettholde etaten sitt gode navn og rykte? Eller kanskje enda alvorligere - bestemme at justisministeren skal lukke kjeften  og øynene - og snu ryggen til?

Hvorfor er ikke advokat Arvid Sjødin blitt tatt alvorlig. Er han ikke til å stole på eller er dette en bagatell som det ikke er noen vits i ta alvorlig? Skammer justisministrene seg over det som har hendt og vil helst glemme saken? Det er uansett ikke måten å gjøre det - å stenge dørene til rettferdighet.   (artikkelen forts. under brevene)Kortversjon av artikkelen

 til venstre

TERJE STRAND

Terje Strand har i over 32 år sloss mot myndighetene. Det har ført til store skader for ham både fysisk og psykisk. 

En rekke brev fra både advokater og private er sendt til politi og rettsvesen i forsøk på å få dem til å forstå hvor alvorlig dette er.

Ingen har til nå vist vilje til å gjøre noe. 

Terje er i dag så langt nede på så mange vis at det er helt utrolig at han fortsatt holder ut.

I 2013 ble Anders Amundsen justisminister - 2016 overtok Per-Willy Amundsen - i 2018 kom Sylvi Listhaug snikende - 2018 kom Tor Mikkel Wara - inntil DU Monica Mæland overtok.

Er det rett og riktig at justisministre lar være å svare på slike alvorlige henvendelser. Eller henviser til bord som ikke finnes?

Hvem er det som har ansvar for etterforske alle ulovligheter som skjer i regi av politi og rettsvesen? Politiet? Rettsvesenet?

Vi kan dokumentere at personer som har forbrutt seg mot norsk lov fremdeles sitter i viktige stillinger i rettsvesen, politiledelse og kommuneadministrasjon. Og det er ikke fordi de har klart å holde disse forbrytelsene «hemmelig» ovenfor sine sjefer. Nei sjefene har fått dokumenter fra oss som beviser ulovlighetene.

Det er ikke til å tro - sier du kanskje. Men slik er det i Norge i dag. Ingen offentlige personer blir straffet for åpenbare forbrytelser. Alt skal holdes hemmelig og helst glemmes så fort som mulig. 

Når nå etterhvert Koronakrisen avtar - kommer NAV-skandalen mer i fokus. Skandalen som viste at uskyldige personer ble satt i fengsel i regi av NAV - politi og rettsvesen. I mange tilfeller mennesker som fra før av var ødelagt av forskjellige grunner - ble urettmessig satt i fengsel. Det kan nesten ikke bli verre.

Følg med når dette teaterstykket settes opp: Hvor mange av forbryterne blir dømt?