NR. 2 

SIDE 4

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes, opplysninger og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Ditt hjem for alltid!

Mye av det som i utgangspunktet skaper problemer for folk flest - er strevet med å få en plass å bo. Og når det blir nye økonomiske problemer blir det kanskje vanskelig å beholde boligen. 

Ungdom og andre førstegangskjøpere har store problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Og kommer de inn - lever de store deler av livet sitt med høye kostnader og dårlig økonomi. 

Boligmarkedet er av de største formueskaperne vi har. Her tjener mange store penger - på å bygge og siden leie eller selge. Siden eiendomsprisene - over tid - alltid stiger er dette gode og trygge investeringer. 

Trenger du mer i lån enn du har sikkerhet for i huset ditt - kan du ofte  få mer. For de som låner deg pengene vet at om et par år - er alt dekket inn igjen.

Selvaag Realkapitals blokk på Bjørnåsen Syd på Bjørndal i Oslo sto ferdig i 2014. Prosjektet ble finansiert med et lån fra Husbanken med  50 års nedbetalingstid. 

Men hva om vi som trenger boliger - sammen med Husbanken - skapte en ny verden omkring dette. Gjorde det slik at den boligen du bor i - ikke bare skulle være et investeringsobjekt? At du ikke trengte å søke bankene om lån - eller ha egenkapital - men fikk boligen av staten gjennom Husbanken - ikke gratis - men mot å betale månedlige avdrag og renter.

En måneds betaling som alle hadde råd  til - uansett inntekt . Fordi nedbetalingen av eiendommen DIN - gikk over 50 år. Tenk deg den tryggheten dette hadde gitt i samfunnet. At alle eide sin egen bolig. 

Slutt på «sosialboliger» og boliger folk ikke hadde råd til. Begrepet «vanskeligstilte» på boligmarkedet ville ikke finnes lenger.  Alle uansett inntekt og økonomisk situasjon hadde rett og råd til å bo - få seg et hjem.

Boligen skulle derfor heller ikke kunne lånes på eller brukes som sikkerhet i andre sammenhenger. Ingen kunne derfor ta hjemmet fra deg.

En bolig for fremtiden - med en gang.

Du kunne bo i hjemmet ditt -  så lenge du ville.  Uansett økonomiske opp og ned tider. Og om du av en eller annen grunn ville flytte -  var det bare å selge for en regulert pris. Og evnt. finne deg en annen bolig med samme betingelser.

Og ikke minst - ingen namsfogd kunne lenger få gleden av å kaste deg ut.

Men dette er vel ikke mulig?

Selvfølgelig er det mulig. Det står BARE på viljen.

Men det vil kanskje ødelegge noe av fortjenestegrunnlaget omkring private innvesteringer i byggeprosjekter. Business - business.  

Og dessverre er det vel foreløpig også her - i disse sammenhengene - makten til forandringer ligger.

Men en rekke forslag er på gang omkring dette. Felles for disse er et likevel at det er byggherre og bank som tjener mange penger - og at de som står i spissen for denne «revolusjonen» er ute etter å tjene penger på det. Og ikke skape tryggere hjem eller lettere økonomi for deltakerne.

F.eks.

Selvaag Realkapitals blokk på Bjørnåsen Syd på Bjørndal i Oslo sto ferdig i 2014. Prosjektet ble finansiert med et lån fra Husbanken med 50 års nedbetalingstid.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner opp for at Husbanken skal kunne gi gunstig lån til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til eldre og til vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås person eller familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

Og det å leie privat gir sjelden den gode hjemfølelsen.

Undersøkelser viser at mange privatpersoner som leier ut ikke vet hva de holder på med. De låser seg inn i boligene, øker husleien når det måtte passe og ønsker plutselig å bo i leiligheten selv. Dette er alvorlig for dem som bor der, det skaper utrygghet og bidrar til at mange flykter fra leiemarkedet.

Leie til eie modellen

«Leie til eie»-leiligheter, en modell som hittil er lite brukt, men som er trukket frem som en måte å hjelpe flere førstegangs-kjøpere inn på boligmarkedet.

Fredensborg Bolig har valgt å satse på «leie til eie» som en del av vårt «samfunnsansvar» og bidra til at flere får mulighet til å eie egen bolig.

Men mange er ikke så sikre på at ordningen er så flott som den umiddelbart kan virke. Når noe høres for godt ut til å være sant, er det ofte det.

I stedet for en vanlig kjøpekontrakt, inngår man en leieavtale over et visst antall år. I løpet av denne perioden har man kjøpsrett på boligen til en sum som bestemmes på dag én. Dermed er man sikret å få med seg all eventuell prisstigning i perioden man leier.

Modellen er altså myntet først og fremst på dem med god nok inntekt til å betjene et boliglån, men som sliter med bankenes krav til egenkapital.

I tillegg virker det som at det som gjør modellen økonomisk attraktiv, i stor grad er basert på at boligprisene skal øke betydelig i leieperioden.Et forslag til en ny verden

Så derfor igjen. Hva om vi som trenger boliger - sammen med Husbanken - skapte en ny verden omkring dette. Gjorde det slik at den boligen du bor i - ikke bare skulle være et investeringsobjekt? At du ikke trengte å søke bankene om lån - eller ha egenkapital - men fikk boligen av staten gjennom Husbanken - ikke gratis - men mot å betale månedlige avdrag og renter.

En måneds betaling som alle hadde råd  til - uansett inntekt . Fordi nedbetalingen av eiendommen din - skulle gå over 50 år. Tenk deg den tryggheten dette hadde gitt i samfunnet. At alle eide sin egen bolig. At alle var trygge. 

Slutt på «sosialboliger» og boliger folk ikke hadde råd til. Begrepet «vanskeligstilte» på boligmarkedet ville ikke finnes lenger. Alle uansett inntekt og økonomisk situasjon hadde rett og råd til å bo - få seg et eget hjem.

Boligen skulle heller ikke kunne lånes på eller brukes som sikkerhet i andre sammenhenger. Ingen kunne derfor ta hjemmet fra deg. Det var ditt.

Og ikke minst ville det betydd enormt for hele samfunnet. Det er jo her de store utfordringene ligger.  Trygghet i et hjem.

Dette kan løses - hvis viljen er til stede. Selvfølgelig.

Men spør du de «rette personene» - er det kanskje like selvfølgelig - at dette er umulig?


Høsten 1976 ble studenten Sigrid Heggheim funnet drept på et jorde i Trondheim. Hun ble seksuelt misbrukt og kvalt. Et drøyt år senere ble en annen student, Torunn Finstad, funnet voldtatt og drept i byen. Snoren fra regnjakken var surret rundt halsen hennes. Begge de to studentene hadde vært på vei hjem fra Studentersamfunnet.Politiet har etterforsket Mahad siden 2013. Djiboutiske myndigheter har avvist at han er deres borger, og Mahad har fått somalisk pass. 

Humlen fikk fullt medhold i tingretten, som mener at videre hemmelighold vil være i strid med Den europeiske menneskeretts-konvensjonen (EMK).

Kortversjon av artikkelen

 til venstre

DITT HJEM 

FOR ALLTID!

Mye av det som i utgangspunktet skaper problemer for folk flest - er strevet med å få en plass å bo. Og når det blir nye økonomiske problemer blir det kanskje vanskelig å beholde boligen. 

Ungdom og andre førstegangskjøpere har store problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Og kommer de inn - lever de store deler av livet sitt med høye kostnader og dårlig økonomi. 

Boligmarkedet er av de største formue-skaperne vi har. Her tjener mange store penger - på å bygge og siden leie eller selge. Siden eiendomsprisene - over tid - alltid stiger er dette gode og trygge investeringer. 

Men hva om vi som trenger boliger - sammen med Husbanken - skapte en ny verden omkring dette. Gjorde det slik at den boligen du bor i - ikke bare skulle være et investeringsobjekt? At du ikke trengte å søke bankene om lån - eller ha egenkapital - men fikk boligen av staten gjennom Husbanken - ikke gratis - men mot å betale månedlige avdrag og renter.

En måneds betaling som alle hadde råd  til - uansett inntekt . Fordi nedbetalingen av eiendommen DIN - gikk over 50 år. Tenk deg den tryggheten dette hadde gitt i samfunnet. At alle eide sin egen bolig. 

«Det onde vi gjør - hvis vi har makten, oppleves ikke som ondt, men som en nødvendighet eller til og med en plikt.»  – 

Simone Weil

HEI ERNA

Vi har en rekke ganger fortalt deg om overgrep - gjort av dine offentlige tjenestemenn. 

Enten så svarer du ikke eller så henviser du oss til politi og rettsvesen. 

Men når det da er POLITI OG RETTSVESEN som utfører disse overgrepene - hva gjør vi da?

Har du lest straffeloven om offentlig ansatte tjenestemenn?