OM GRIBBER OG

ANDRE ROVDYR - OG LITT OM

Det er noe råttent med rettsvesenet vårt


En av våre lesere - et pensjonistektepar - fikk for noen dager siden et brev brev fra namsfogden hvor det sto: 

Det vises til utleggsforretning som ble avholdt med utleggstrekk mot  - - - til fordel for Lindorff Capital AS ved Lindorff Obligations AS.

Namsmannen har mottatt klage fra saksøkers (Lindorff) prosessfullmektig jf. tvfbl. § 5-16. Klagen er rettidig fremmet, jf.tvfbl. § 7-26. Namsmannen har besluttet å ta klagen til følge. Bakgrunnen for namsmannen beslutning er som følger.

Ved en inkurie var det tilkjent kr. 2332 for lite i saksomkostninger i sak  - - -  og kr. 430 for mye i saksomkostninger i sak nr.  - - - . Namsmannen har korrigert feilen og  oppdatert namsbok.
MONEY FROM HEAVEN

Inkassobyråer og namsfogder

I forrige nummer skrev vi om den fortvilelse inkassobransjen føler omkring påleggene om redusering av inkassogebyrene.

Ref.. sak side 9 og i nr. 1 s. 15 (om gribber og andre rovdyr . . )

Les også artikkel: Det er noe råttent med rettsvesenet vårt - lenger nede på siden.

Bransjen frykter konkursras

Aleksander Nordahl, som er leder for Virke inkasso sier til NRK at de frykter et konkursras som en følge av de nye reglene – og er kritisk til at regjeringen nå hasteinnfører regler han mener den ikke i tilstrekkelig grad kjenner virkningene av.

– Dette er et hastevedtak som vil føre til konkurser, oppsigelser og avviklinger i bransjen, sier Nordahl.

Ja - hva skal de gjøre. 

Å være alene om å få en slik betydelig inntektsreduksjon slengt i fleisen - er selvfølgelig ikke enkelt. Men heldigvis finnes det sosialarbeidere for inkassofirmaer også - namsfogdene.

Konkurser, oppsigelser og avvikllinger i bransjen kan vi ikke ha. Dette vil gå ut over familier med barn, fedre som må få støtte av NAV, mødre som må gå på Frelsesarmeen og få en pose med gratis mat annenhver dag. Dette fattigdomsspøkelset må vi bekjempe. Men da må namsfogd, namsrett og tingrett stå sammen med Lindorff og resten av inkassogjengen for at dette ikke skal kunne skje. 

Men husk - igjen - og det er viktig - dette er en dugnad som vi må finne oss i. Hvis ikke kan vi risikere at inkassofirmaene får økonomiske problemer - som vil føre til økt arbeidsledighet og annen dødelighet. Og det vil vi jo ikke. 

For å få dette til må inkassobyråene klage til namsfogden for å få hjelp. Namsfogden finner da evnt. grunnlag for og anledning til inkassoselskapene å trekke mer fra ofrene. 

For å dobbeltsikre gjennomføringen av disse viktige sosiale tiltakene vil det som tidligere - selvfølgelig bli umulig å anmelde namsfogd o.a. for overgrep omkring dette - og lignende ting. 

Derfor mottar mange som er i klørne på inkassoselskapene - i disse dager - oppjusteringer på avdrag og totale månedlige innbetalinger.

Så det er lys i tunnelen. Heldigvis.

- - - -

Men fra tull og vissvas til virkelighet.For å si det på godt norsk: Namsfogden trekker nå kr. 8400,- fra pensjonisten mot tidligere kr. 6000,- . Det vil si mer enn det som skulle gå til dekning av økte priser og kostnader - den naturlige justering for å ikke å miste levestandard - ender opp som gribbemat. 

Vil han klage? Etter at han etterhvert har gjennomgått mange sykdommer og sykehusopphold - føler han det hele som nokså håpløst.

Han har hatt trekk i mange år - både kreft og hjertesykdom har krevd og krever sitt. Tidligere er det gitt beskjed om at ekstra utgifter til medisiner og legebesøk o.a. som har med en vanskelig livssituasjon å gjøre - er en permanent situasjon.

Han orker ikke noen ny runde. Har gitt opp å få forståelse for situasjonen til familien.

Og så er det det evige spørsmålet - hvorfor i all verden godtar Namsfogden automatisk dette kravet fra Lindorff. Uten å spørre den som blir belastet. Ikke et ord om dette. Istedenfor å sjekke begge sammenhenger om hva som er rett og galt - blir kravet godtatt uten videre. Han kan klage - men gjør han det ikke går trekket sin gang. 

Kan hvem som helst kreve penger fra hvem som helst - gjennom namsfogden - og få pengene utbetalt hvis ikke den som er krevd for pengene svarer?

Er kravet rett - fordi det kommer fra et inkassobyrå? 

I de fleste sammenhenger - spesielt kanskje i forhold til  pensjonister - er det en rekke fratrekksrettigheter som ikke blir vurdert av namsfogden - før en dom avsies.

Om du i det hele tatt skal ha mulighet til å få rettferdighet i denne sammenhengen må du klage på en dom som allerede er avsagt - med bare kreditor tilstede.

Og ikke minst - mange av dem som er kommet i uføre omkring dette - er ikke selv skyld i situasjonen. Det er nok å vise til flere av artiklene i denne utgaven av Stavangeraviså. Og som vi alle vet - gribbene vil helst fortære smitt og smule.  Det er slik de er skapt.
Se også brev fra namsfogden