LOV OG RETTFERD - ELLER  .  .  . 

HUMBUG OG LURERI?

De uærlige og de hensynsløse

Reiseregning-skandalen var en norsk, politisk skandale som ble rullet opp i 2018 og 2019. Den avdekket uregelmessigheter med reiseregninger blant enkelte representanter på Stortinget, problematisk omgang med offentlige midler og manglende kontroll og åpenhet.

Saken startet i oktober 2018, da Aftenposten-journalistene Henning Carr Ekroll og Carl Alfred Dahl analyserte reiseaktiviteten på Stortinget og avslørte at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert en rekke falske reiseregninger. 

I januar 2019 avslørte NRK-journalist Peter Svaar at Fremskrittpartiets stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad hadde levert reiseregninger til Stortinget for reiser som fremsto som delvis private. Blant annet avdekket NRK at han hadde tatt med familien til påskefjellet og fått utgifter dekket av Stortinget.

I april 2019 avslørte Aftenposten at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Hun hadde også krevd dekket utgifter for private reiser og for å være hjemme eller på hytta, og avisen avdekket senere at dette hadde pågått i minst fire år.


Etter avsløringen av av Mazyar Keshvari i oktober 2018 fulgte Aftenposten de neste ukene opp med nye avsløringer, der det også kom frem at partiene på Stortinget hemmeligholdt detaljer rundt egen bruk av offentlige midler. Aftenposten avslørte at politikere hadde brutt regelverk og skattelov ved å bruke Stortingets bonuspoeng i privat sammenheng - og hvordan politikere brukte enormt mye mer av statens penger på fest og moro enn det offentlig ansatte hadde anledning til. 

Som FRP sin Per-Willy Amundsen i sin tid svarte på hvordan denne kulturen hadde fått utvikle seg: - «Jeg tror rett og slett det har vært manglende bevissthet rundt dette, uten at det er en god unnskyldning».  

Disse tre - Mazyar - Hege og Helge - ble hengt ut - og fordømt - både av presse og egne partifeller. 

Litt korttenkte var de selvfølgelig. Kanskje kommet litt skjevt ut i visse sammenhenger? Og selvfølgelig preget av det som vel er de fleste politikeres medfødte problem - konsekvenstenkning. 

Men spørsmålet blir da også - hvorfor nevnes ingen av de andre deltakerne i disse «festlighetene» med brudd på både regelverk og skattelov - og ulovlig bruk av skattepengene våre - for å holde festpromillen oppe. 

Er disse tre blitt en slags syndebukker? 

Og her er det jo tross alt bare snakk om penger. Ingen vold. Ingen tortur. Så hvorfor i all verden henges disse ut på denne måten? 

.  .  .  når alle vet at det i disse offentlige maktsammenhengene finnes personer som har begått mye - mye mer alvorlige forbrytelser - knust og ødelagt livene til tusenvis av mennesker her i landet - uten at det har fått noen konsekvenser for dem. Og de visste hva de gjorde! Det er nok å nevne ordet NAV - så fryser mange på ryggen . . . .

Du kan lukke øynene og gå videre. Du kan også ta kontakt med oss for å få greie på hva som i all verden har skjedd. Akkurat dette er det ingen som har våget å gjøre. Folkevalgte er forbausende lite opptatt av offentlige ansattes maktmisbruk. Jeg lurer virkelig på hvorfor?

Min sørgelige erfaring er at det å varsle om menneskerettsbrudd er som å snakke til veggen. I 32 år har vi forsøkt å få kontakt med statsministere, politisjefer, presse, politikere, ordførere, rettsvesen - for å fortelle dem at banker, inkassoselskaper, politisjefer, politikere, ordførere, rettsvesen og sosialvesen - har ødelagt livet til et hav av personer ved å nekte å behandle alvorlige beskyldninger om korrupsjon, underslag og bevisst hemmelighold for å ved det beskytte etater og kamerater mot konsekvenser av ulovlige handlinger.

Når jeg leser straffeloven forstår jeg jo veldig godt at mange helst vil lukke både øyne og ører. De sitter i stillingene sine - og vet om alt dette - uten å gjøre noe med det! Og de vet vel også hva konsekvenser det KAN få for dem - om sannheten kommer frem. Derfor snur de ryggen til - og forsøker å «glemme» det hele. Det er alvorlig og skremmende. Og det er straffbart. 

Hva er det for slags overordnet maktvesen som gjør dette mulig? Eller er det rett og slett bare feighet fra de som skulle hatt kontrollen på slike ting? 

Apropos beskyldníngene våre mot disse sammenhengene - så er vi ikke alene om det. Eksempelvis sto det i Stavanger Aftenblad 11/6-2015 en artikkel omkring saken om Biofuel og Statoil. 

Her anklages bl.a. Tingretten: - for å løpe kjeltringenes ærend - Tingretten blir beskyldt for korrupte handlinger - en dommerfullmektig ble instruert til å lyge - Tingretten holdt ting skjult - Tingretten beskyttet Statoil og bedrev taskenspill (svindel og bedrag). 

Staten ble her dømt for å ha brutt europeiske menneskerettigheter ved Stavanger tingretts håndteringen av denne saken. 

Men heller ikke her ble det - etter det vi vet - noen konsekvenser for dem som begikk forbrytelsene.

Det er selvfølgelig ikke særlig overraskende. Og for å gjenta advokat Arvid Sjødins klare ord i Rogalands Avis fra 2002:  

«Vi lever i en stat hvor staten er til for seg selv og dens tjenestemenn, ikke for borgerne. Folk i dommerkapper kan gjøre de alvorligste feil, uten konsekvenser for dem selv»!

Det farligste er selvfølgelig at respekten for politikere, politi og rettsvesen forsvinner. Det er det ingen som ønsker.  Gjøres det feil - må det selvfølgelig ordnes opp i. 

Det er merkelig at rettsvesen - politi og  politikere ikke ser det - tenker slik - og gjør de samme «feilene» om og om igjen - for det skjer jo - om og om igjen! Og tydeligvis godtas det - at - sånn é det bare! 

Hvorfor er det ingen som tør røre disse folkå?

Vi har dokumenter som plasserer mange personer i disse posisjonene (under) som løgnere, overgripere og kjeltringer.  Ikke i følge Stavangeraviså -  men i følge Straffeloven.

Snakk med oss! Det er det eneste vi i første omgang ber om!            Namsfogd ?                                 Namsmann ?                              Dommer ?


            Sorenskriver ?                       Politimester ?                 Polititjenestemann ?


         Statminister ?                         Justisminister ?                         Stortingsrep. ?


                  Ordfører ?            Offentlige tjenestemann ?                 Advokat ?


                    Banker                            Forsikringsselskap             Inkassoselskaper

 NR. 2 

SIDE 12

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

A

Til nytte og læring for klubbens medlemmer
Kameratklubben

FOR DOMMERE OG ADVOKATER


Denne gang - et lite blikk på hva Straffeloven  sier  om offentlige tjenestemenn i

§ 174. Tortur

«Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte».

Å kaste vanskeligstilte uskyldige mennesker i fengsel skaper i alle fall  en form for alvorlig psykisk smerte - vil jeg tro.  

Ref. NAV - Baneheiasaken osv. osv.

osv. osv. osv.

Og det er nesten like alvorlig å vite om slike hendelser - uten å gjøre noe - som å utføre overgrepene. Da er du delaktig. 

Men når både rettsvesen og politi har vært med på disse ulovlige handlingene  - og de aller fleste har i alle fall  visst om det som skjedde - er de vel kanskje ikke særlig interessert i å ordne opp i denne siden av det hele?

Da er det vel greiest å lukke øyne og ører og snu ryggen til.