De som jobber i banken er selgere - ikke rådgivere. Du kan aldri være trygg på at det de sier er fornuftig - og til din fordel.

28.07.20 hadde Konrad R. H. Knutsen et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad om ekteparet Knutsen som ble lurt av Sandnes Sparebank - og deretter sviktet av alle. Han skriver:

FINANSRÅDGIVNING: Jeg er lamslått over hva Ann Helen Meling Knutsen og Jan Sigurd Knutsen har opplevd. (Aftenbladet skrev om ekteparet i 6. juli 2020). 

Etter å ha bygd opp en solid familiebedrift og investert i fast eiendom, fører dårlig rådgivning fra Sandnes Sparebank at en god kunde mister en formue på over 40 millioner kroner og får en gjeld på over 20 millioner kroner.

Dette synes rettsvesenet er greit. Finansklagenemnda toer sine hender og sier de ikke kan gjøre noe. Forbrukerrådet vil heller ikke ta i saken. En rekke avisredaksjoner som i utgangspunktet skal drive gravende journalistikk og få satt lys på negative saker i samfunnet, har ikke vært interessert i å skrive om dette.

Mye å undres over

Selv kjenner jeg litt til saken siden Jan Knutsen er en nær slektning. I det de har opplevd er det mange ting å undre seg over.

Familien Knutsen hadde i alle år før de kom til Sandnes Sparebank hatt gode rådgivere. Ja, også en periode i denne banken. Denne rådgiveren var virkelig på hogget og ringte selv på fritiden med beskjed om at « Nå må du gå ut av valuta og nå må du gå inn». Da denne rådgiveren sluttet og de fikk en ny, begynte negative ting å skje.

Familien Knutsen solgte en næringseiendom og fikk 20 millioner kroner. Bankens rådgivere mente det var dårlig økonomi å ha pengene stående på konto. De anbefalte familien å investere i verdipapirer. Ekteparet investerte over 17 millioner kroner i aksjer. 31. desember 2007 var beholdningsverdien over 17 millioner kroner. Nøyaktig sju år senere var aksjene verdt drøye 300 000 kroner. Dette er bare en av flere negative ting som skjedde.

Kniven på strupen

I 2017 hadde familien Knutsen skaffet seg en advokat som skulle fronte deres sak mot banken. Han hadde gått på huset i lange tider og påstod at familien Knutsen hadde en god sak. Sandnes tingrett hadde satt av to-tre dager til saken i november 2017. I forkant hadde advokaten deres flere møter med motpartens advokat.

Hva som skjedde bak lukkede dører, vet vel bare Vårherre og de involverte. I august samme år, arrangerte deres advokat et møte hvor de skulle prøve og komme til enighet.

Da saken startet fikk de framlagt et skriv hvor det stod at de skyldte banken over 20 millioner kroner. De fikk selge ett hus annethvert år, og skulle få en bonus på rundt 200 000 kroner for hvert hus de solgte. Hvis de ikke skrev under, ville banken tvangsselge alle deres boliger. De skrev under med ”påholden penn” og har senere prøvd å få forliket omgjort.

Ti stille, eller gå!

Undertegnede var tilstede i siste rettsinstans der jeg skulle fungere som hjelper og observatør. Dette var meldt inn til retten på forhånd da familien Knutsen stilte uten advokat. Dette ville ikke denne dommeren finne seg i og beordret meg til tilhørerbenken.

Det var vondt å være vitne til et eldre ektepar som var i ferd med å miste alt de hadde kavet for gjennom et langt liv. Under sakens gang mistet de av og til tråden. De virket slitne, derfor prøvde jeg å hjelpe dem med å rekke opp en hånd for å få dommerens oppmerksomhet. Og det fikk jeg til fulle:

«Hvis du ikke holder deg i ro, så vil du bli forvist på gangen», var beskjeden fra dommeren. Jeg mener denne dommeren burde hatt et annet yrke. I retten ble det ført et vitne som hadde mistet en hytte til flere millioner kroner på grunn av bankens udugelighet som rådgiver. Dette kom ikke med i dommen i det hele tatt.

Advokaten som sviktet dem, ble innmeldt til Advokatforeningen for tjenesteforsømmelse,men der fikk han medhold. Dette er bare en liten del av denne dystre saken. Personlig har jeg bare ett ord som dekker hva som her er skrevet, men av hensyn til redaktøren, kan jeg ikke nevne det.

Jeg regner med at leseren kommer til samme konklusjon som meg.  Artikkel slutt.

Det kunne være veldig interessant om noen av advokatene eller  dommerne som var med på disse forferdelighetene - hadde våget å komme med kommentarer til det som er fortalt her.  

Er dette lov og rett?

Knudsens advokat i Jæren tingretten var advokat Sveinung Eliassen - for Sandnes Sparebank advokat Per Håland Mauritzen. Advokat Stina Raustein var med i Stavanger Tingrett. Dommer i Jæren Tingrett var Espen Skjerven. Dommer i Stavanger Tingrett var Are Trøan Nilsen. 

Kom an folkens!

Artikkelen ble allerede kommentert da den sto i Aftenbladet. Innlegget virket både gjennomtenkt og opplysende (under bildet og bildetekst) - og understreket hvilken jungel vi lever i. Sammen med artikkelen over viser den hvilken makt  banker og kredittinsti-tusjoner har over folks liv. 

En ting er at bankene lurer folk - så fort de får anledning - en annen ting er at de skremmer vettet av både advokater og dommere og andre «hjelpere». Du skal helst ikke komme på kant med banken - da kan en eventuell «lysende økonomisk fremtid» være over. 

Fra formue på 40 millioner kroner til gjeld på 20 millioner


Kaller konkurrenter for gribber: - Bransjen har tatt seg alt for godt betalt og nå tar vi et oppgjør med det. Sbanken ber folk «styre unna gribbene» i ny kampanje. (27.08.2019). Vi må vel nesten regne med at de vet hva de snakker om siden de jobber i bransjen. Personen på bildet foretrekker å være anonym - og vi respekterer det.   Se side 7


«Det skal godt gjøres for folk i finansbransjen på kort tid å gjøre ei formue på 40 millioner kroner om til ei gjeld på 20 millioner kroner. Det er her åpenbart at Sandnes Sparebank har lokket ekteparet Knutsen med på svært suspekte investeringer, der det kanskje bare var en generøs retur provisjon til banken som var dens motivasjon for de rådene som ble gitt. (Meglere får ofte en meget generøs retur provisjon når de klarer å skaffe investorer til forskjellige prosjekter).

Man bør for en seriøs aktør i finansmarkedet forvente at de vet hva de holder på med og at de gir råd til beste for kunden og ikke bare selger inn det som banken selv har mest retur provisjon på. I dette tilfellet er det helt åpenbart at Sandnes Sparebank har benyttet seg av en praksis og investeringsprodukter som kun banken har tjent grådig på. Dette var helt vanlig for en del år siden. Strukturerte lån og valutalån må nok i mange tilfeller kunne kategoriseres som ren svindel. Heldigvis har det blitt mindre av dette etter hvert som folk flest har fått øynene opp for hva det er.

Mange i Stavanger husker nok Finanshuset Acta som i stor grad drev med lyssky investeringer og som lurte sparepengene fra ganske mange folk. Eieren kom jo også i fengsel etter hvert for svindel, men dette er jo noen år siden så kanskje han er en fri mann i dag».

Tirsdag 30. juni 2015 sto det annen artikkel om dette emnet i Stavanger Aftenblad under tittelen Økonomi/Sparing. Mer om dette på neste side (7).Kortversjon av artikkelen til venstre

De som jobber i banken er selgere - ikke rådgivere. Du kan aldri være trygg på at det de sier er fornuftig - og til din fordel.

28.07.20 hadde Konrad R. H. Knutsen et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad om ekteparet Knutsen som ble lurt av Sandnes Sparebank - og deretter sviktet av alle. Han skriver:

FINANSRÅDGIVNING: Jeg er lamslått over hva Ann Helen Meling Knutsen og Jan Sigurd Knutsen har opplevd. (Aftenbladet skrev om ekteparet i 6. juli 2020). 

Etter å ha bygd opp en solid familiebedrift og investert i fast eiendom, fører dårlig rådgivning fra Sandnes Sparebank at en god kunde mister en formue på over 40 millioner kroner og får en gjeld på over 20 millioner kroner.

Dette synes rettsvesenet er greit. Finansklagenemnda toer sine hender og sier de ikke kan gjøre noe. Forbrukerrådet vil heller ikke ta i saken. En rekke avis-redaksjoner som i utgangs-punktet skal drive gravende journalistikk og få satt lys på negative saker i samfunnet, har ikke vært interessert i å skrive om dette.

 NR. 2 

SIDE 6

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

OVERGREPENE I TYSFJORD

Alle visste om hva som skjedde - ingen gjorde noe

Lørdag 11. juni 2016 ble Tysfjordsaken slått stort opp i VG under overskriften "Den mørke hemmeligheten". Saken omhandlet seksuelle overgrep begått over mange år i Tysfjordregionen. 


GLASSJENTA

Maktovergrep. Systemsvikt. Moralsk og faglig forkastelig. Fagfolk og eksperter innen barnevern reagerer sterkt på barnevernets behandling av Ida (17). Varsler gigantgranskning etter Glassjenta-avsløringer.


INGEN REGISTRERER POLITIMAKT MOT MINDREÅRIGE

Når en tiåring blir bragt vekk av så mye politi, er det traumatisk for alle, spesielt for barnet, sier Horne til Stavanger Aftenblad.

TIL JUSTISMINISTER MONICA MÆLAND

Hvorfor stopper du ikke statlige overgrep?

Og hvorfor brukes ikke straffeloven om offentlig ansatte tjenestemenn?

VILLEDENDE MARKEDS-FØRING

Boliglån i sveitserfranc gir milliardsmell for polske banker

Warszawa: Polens største banker setter av milliarder til tap på boliglån i sveitserfranc. 

Lånene skal ha blitt pådyttet kundene ved hjelp av villedende markedsføring. 

Rundt en tredel av alle boliglån i Polen er i sveitserfranc. 

Til sammen utgjør er det snakk om en sum på 1000 milliarder zloty eller rundt 24 milliarder kroner. 

Så langt har bankene satt av snaut 2 milliarder zloty til å dekke kostnader på disse lånene. 

Kundene har blitt lokket til å ta opp lån med lavere rente enn de ville fått om de lånte polske zloty. (NTB)

Jeg vil understreke på det sterkeste - som også bildet viser: IKKE ALLE ER GRIBBER!   Se side 7