ARKIV

SIDE 17                    

Harry Lindstrøm

Harry LindstrømEinar Gerhardsen

Harry Lindstrøm var en norsk soldat, ingeniør, jurist og byråsjef.

Høsten 1963 hevdet statsminister Einar Gerhardsen fra Stortingets talestol at Harry Lindstrøm personlig var ansvarlig for en rekke problematiske forhold i Industridepartementet, der Lindstrøm hadde vært byråsjef frem til han fikk avskjed denne høsten. I offentligheten ble Lindstrøm langt på vei utpekt som syndebukk for Kings Bay-ulykken på Svalbard, som i november 1962 hadde krevd livet til 21 gruvearbeidere.

I 1967 ble Lindstrøm dømt til fengsel for en rekke mindre forhold etter en rettsprosess som av flere har blitt omtalt som et justismord. Dommen mot Lindstrøm berørte ikke forhold som angikk Kings Bay-ulykken.

Lindstrøm brukte resten av livet på å forsøke å få oppreisning for den urett han mente seg utsatt for. Han gikk til en rekke injuriesøksmål og ble tilkjent store summer ved dommer og forlik. I senere tid har offentligheten langt på vei akseptert Lindstrøms påstand om at han ble gjort til syndebukk, blant annet for å redde Gerhardsen-regjeringenes ettermæle.

Politiet bryter menneskerettighetene

Mahad Mahamud har siden han kom til Norge og søkte asyl 11. august 2000 stått fast på at han er født i Somalia.

Utlendingsnemnda (UNE) mener derimot at han kommer fra Djibouti, og trakk tilbake Mahads norske statsborgerskap og utviste ham fra landet i 2016.

Advokaten hans Humlen fikk delvis innsyn i rapportene i februar i år, men politiet påla ham å holde innholdet hemmelig for Mahad og andre.

Da rapportene bare ble liggende uten at politiet gjorde noe, ba Humlen Oslo tingrett om å oppheve hemmeligholdet, slik at han kunne undersøke opplysningene selv, og gi Mahad en sjanse til å renvaske seg.

Politiet har etterforsket Mahad siden 2013. Djiboutiske myndigheter har avvist at han er deres borger, og Mahad har fått somalisk pass. 

Humlen fikk fullt medhold i tingretten, som mener at videre hemmelighold vil være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Mahad Mahamud søkte Politiets utlendingsavsnitt i Oslo om å få reise til Brüssel for å motta sitt somaliske pass.

«Siktede har krav på rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1. Han skal ha mulighet til å imøtegå bevis og å føre egne bevis. Han har også rett til å få saken avgjort innen rimelig tid», heter det i kjennelsen.

– Når politiet har sittet med disse bevisene i snart to år uten å gjøre noe som helst med saken, er det jo helt uakseptabelt ut fra et rettssikkerhetsmessig hensyn, kommenterer Humlen.

Politiet har i praksis frarøvet forsvarer muligheten til å innhente mulige motbevis, ifølge tingretten.

Kortversjon av artiklene til venstre

Harry Lindstrøm

saken

Lindstrøm brukte resten av livet på å forsøke å få oppreisning for den urett han mente seg utsatt for. Han gikk til en rekke injurie-søksmål og ble tilkjent store summer ved dommer og forlik. I senere tid har offentligheten langt på vei akseptert Lindstrøms påstand om at han ble gjort til syndebukk, blant annet for å redde Gerhardsen-regjeringenes ettermæle.


Politiet bryter menneske-rettighetene

Politiet har etterforsket Mahad siden 2013. Djiboutiske myndigheter har avvist at han er deres borger, og Mahad har fått somalisk pass. 

Advokat Humlen fikk fullt medhold i tingretten, som mener at videre hemmelighold vil være i strid med Den europeiske menneskeretts-konvensjonen (EMK).


Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com