Vi samler og arkiverer - og kommenterer - artikler og meldinger som vi finner i media - for å dokumentere maktovergrep fra det offentlige og andre maktorganer i samfunnet. I denne sammenheng kan vi komme til å trø noen på tærne i forbindelse med eierforhold til artikler og bilder.  Eventuelt.  Sier du fra - tar vi det av med engang - men vi håper og tror at det er forståelse for at dette ikke på noen måte er forsøk på å profitere på andres arbeid - men - ene og alene en neve i bordet for et bedre samfunn. Og - ikke minst - et hurra til deg/dere som våger å skrive kritiske artikler om maktå.

Vi har ikke til hensikt å vifte hverken med røde, blå eller grønne flagg. Vårt mål er å finne en rolle der vi føler media svikter. Påpeke urettferdighet og følge opp de sammenhengene hvor makten begår overgrep og hvor overgriperne ikke synes å få noen konsekvens av de ofte brutale handlingene. 

Kunne si sannheten fordi vi ikke er bundet av lojalitet/økonomiske konsekvenser til systemet og dens menn og kvinner. Si fra om offentlige overgrep og unødvendig maktbruk generelt.

Hvordan i all verden skal vi kunne rydde opp 

i det kaos av ulovligheter som skjer i offentlige sammenhenger - når ingen vil innrømme feil?

Det blir færre og færre gribber i India. Antallet har falt med over 75 prosent. Ryktene går om at det er blitt mange - mange flere i Norge.

Først av alt vil jeg beklage at ikke Stavangeraviså har klart å komme ut med jevne mellomrom. Grunnen er ganske enkelt manglende kapasitet - og litt sykdom . Men vi vil komme - om enn noe ujevnt. Så får vi se hvordan det går. Vi har ikke noe stress omkring dette. Det var et prosjekt som i utgangspunktet - selvfølgelig - var ganske usikkert.

- - - -

Det er fortvilende og måtte provosere for å bli hørt. Mange av disse sakene vi tar opp i Stavangeraviså har vært kjent av politikere, politi,  rettsvesen - og banker - i mange år. Ingen våger å ta tak i det. Og da mener jeg nødvendigvis ikke at de med en gang skal innrømme feil og ulovligheter - men i første omgang bare snakke med oss - og se på hva vi har av dokumenter omkring disse tingene. 

Det må da vel være den mest fornuftige veien å gå for maktå - for å få det hele ut av verden - hvis det ikke er så alvorlig som vi påstår. Og her ligger vel hele poenget. 

Som sagt det er fortvilende - og vi liker det ikke - og det er ganske utrolig - kanskje også uhyggelig - at vi må gjøre dette i «demokratiet» - Norge.

Folk som har forbrutt seg mot mennesker i vanskelige situasjoner - får fortsette i jobbene sine som om ingeting var hendt - når de egentlig skulle sittet i fengsel. 

- - - -

Vi leser stadig om banker som snyter folk. Og når rettsvesenet bretter opp ermene og sier de skal ta tak i disse ulovlighetene - så gjør de ikke det.  Vi opplever gang på gang å bli lurt av et internt bankregelverk som ikke får se dagens lys - før banken urettmessig har grafset til seg penger fra uanende kunder.  Et internt NAV-regelverk  - som gir anledning til å bryte norsk lov og sende uskyldige mennesker i fengsel - og namsmenn som er blitt inkassoselskapenes ydmyke tjener. Interne offentlige regelverk som plasserer den svake part i en jungel uten synlige veier ut.

- - - -

Aftenbladet gir Arvid Sjødin pris for å ha «oppdaget» at rettsvesenet vårt er korrupt - og har motarbeidet rettferdighet i mange mange år. Og som han uttalte seg i RA 09.09.2002:

‘’Du kan ikke stole på rettssystemet i Norge - det har jeg etterhvert forstått. Vi lever i en stat, hvor staten er til for seg selv og dens tjenestemenn - ikke for borgerne. Folk i dommerkapper kan gjøre de alvorligste feil uten konsekvenser for dem selv’’

Men ingen uttalelser videre omkring dette - ingen løfter om forbedringer eller unnskyldninger - eller «neven i bordet» i regi av den 4. statsmakt.

Er dette demokrati?

- - - -

Så har du familien Knutsen sin sak mot Sandnes Sparebank. 

Sommeren 2017 hadde fam. Knutsen en advokat - Sveinung Eliassen som hadde holdt på med saken i 2 år og fortalte dem at de hadde en god sak mot Sandnes Sparebank ang. tap av flere millioner p.g.a dårlig rådgivning.

Fam. Knutsen ba også Finanstilsynet om hjelp, men de toet sine hender, som også Forbrukerrådet gjorde. Hvilke verdi har slike institusjoner, som ikke fungerer når det er påkrevet? Det nytter ikke å henvise til at saken er til behandling i retten. Og hvor står denne lovregelen? Og evnt. - hvorfor er den der?

Norsk rettsvesens behandling av familien Knutsen er en stor skam.

Familien Knutsens advokat Christian Tunge forlangte rett før rettssaken kr.  350.000,- i forskudd.  Dette klarte ikke familien Knutsen å få til på så kort tid - derfor måtte de prosedere uten advokat. Motparten Sandnes Sparebank stilte med 2 advokater. Men rettssaken kom i gang -  (i lovens navn).

Dommeren uttalte også - og la mye stress på partene - at: ‘’denne saken skal vi bli ferdige med om det så skal ta hele natten. Deretter ble familien Knutsen forelagt et skriv hvor de ble presset til å skrive under, ellers ville banken tvangsselge alt de hadde (eiendommene). Dette skrivet ville betydd at de ville være på bar bakke . Uten penger og noe sted å bo. Her satt de alene og skulle avgjøre sin egen fremtid ved å måtte skrive under papirer de ikke forsto.

Her får faktisk en bank fullmakt til - og at det er helt i orden - at deres rådgivere kan lure og frarøve verdier for flere ti talls millioner fra en av deres kunder’’.  s. 7

- - - -

I saken mellom Ingrid Ottosen og Handelsbanken uttaler hun seg til Stavanger Aftenblad følgende: 

- ‘’Saken mot Handelsbanken  har vært en stor personlig belastning for meg og min familie i mer enn 13 år. Jeg ser frem til at forholdene belyses i sin fulle bredde i retten. Fra min side omfatter saken store mengder bevismateriale og en rekke vitner. 

Men jeg har som part oppnevnt flere sakkyndige vitner som blant annet vil belyse hvilke krav som stilles til bank og finans. Retten skal også ta stilling til viktig prinsipper  for det ansvar og de forpliktelser en bank har overfor en ikke-profesjonell kunde’’,  sier Ottosen som er selvprosederende i Sør-Rogaland Tingrett.

La oss håpe - for Ingrid Ottosens skyld at rettsvesenet fungerer denne gang. Vi har nemlig hatt mange liknende eksempler på hvordan banker med vitende og vilje - gjennom ulovligheter - har skapt store problemer for mange - både DNB, Sandnes Sparebank, SR-bank o.a. har vært innblandet - uten at det ført til konsekvenser for bankene.

- - - -

Det utrolige er at dette har fått foregå med rettsvesenets vitende i så mange år.  Hvorledes bankene som maktfaktor i alle sammenhenger - politikk - rettsvesen - politi  - kommune - investerings-opplegg  - hus og hjem etableringer - ja nesten alt -  har fått lov til å drive slik virksomhet - herjet som de ville - uten at noen har våget å si ifra.

Hvorfor? Det er ingen tvil: Fordi det kunne få store økonomiske konsekvenser for dem som turde protestere på dette maktspillet. 

At bankene bare tenker penger penger vet vi jo. Verre er det kanskje at de som skal beskytte oss mot rovdyrene - svikter. Dommere som sitter med all makt - kan gjøre hva de vil uten at noen tør røre dem - og spille på lag med hvem som helst. Advokater som også i stor grad bare er ute etter penger blir villige hjelpere. De er økonomisk avhengige av hverandre. Da blir det nesten umulig å få rettferdighet.

Arvid Sjødin skrev den 06.11.13 brev til justisminister  Anders Amundsen i en annen sak - hvor han sa:

«Hvis det norske samfunn med sine jurister aksepterer de handlinger som er gjort mot Terje Strand, der den øverste sikkerhetsgaranti vi har, domstolenes, har gjort ting verre der de skulle rettet det opp - da kan en konkludere med at det ikke er rettssikkerhet. I en så alvorlig sak, hvor en borger som ikke selv har gjort noen feil, er blitt ristet i filler på denne måten, både familiemessig, helsemessig og økonomisk, så kan jeg ikke se annet enn at de folkevalgte bør rydde opp’’.

Det er de folkevalgte som skal rydde opp - det er dere som skal forme samfunnet - ikke rettsvesen og politi. Dere er valgt til å gjøre det rydde opp!

Et lyspunkt - kanskje? - når Henrik Halleland (KrF), Mette Vabø (V), Sissel Knutsen Hegdal (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp) og Karl W. Sandvig (Pp) - står frem i Stavanger Aftenblad 16.01.22 og forkynner: 

«Kommunen skal se enkeltmennesket når systemet svikter»  se s.9

Men når de inntil nå bare har sittet der - på rekke og rad med lukkede øyne og visst om ulovlighetene - uten å  varsle eller komme offeret til hjelp - da må vi vel kunne si at dette har vært forferdelig galt. Og når de gjennom årene har bygget opp et internt ‘’regelverk’’ som har fritatt dem fra å gjøre jobben sin - da blir det selvfølgelig enda verre. Fritatt dem fra det ansvar som de har påtatt seg - som folkevalgte.

- - - -

Men det er jo ikke bare bankene som får gjøre som de vil - muta-sjonene - inkassoselskapene - herjer med folk i ennå større grad     enn selv koronapandemien har klart. Disse selskapene er vel den gruppen med skadedyr som har ødelagt livene til flest mennesker i Norge.

Du sier kanskje - men folk må jo betale regningene sine. Og det er selvfølgelige en side av saken. Men i de aller fleste tilfeller av alvorlig og livsødeleggende inkasso-saker er  disse problemene oppstått uforskyldt. Og ikke minst p.g.a. et urettferdig økonomisk system - som tar fra de fattige og gir til de rike.

Skal da disse menneskene enten det er uforskyldt eller de har skyld i situasjonen jages resten av livet av disse haiene? Uten mulighet til å gjøre opp for seg - eller rømme fra det hele? Komme seg på beina?

Det som også er fortvilet er at - maktfolket - de som siter på pengesekkene - nå forsøker å forsterke posisjonene sine i forhold til folk flest. Krafse til seg mer penger og lage systemer som skaper større forskjeller blant folk - i alle sammenhenger - uten at vi er klar over det.

Vi kan nevne strømpriser og boligbygging - og ikke minst forsøket med å få Jens Stoltenberg til å bli ny sentralbanksjef. Han som allerede er kjøpt og betalt av maktfolket i DNB - og som nåværende leder i Nato sikkert har et stort nettverk og personlige forbindelser bl.a. i en rekke verdensomfattende våpenfabrikker og lignende «hemmelige foretak» - bundet opp til allverdens kjeltringer. Og han skal bli sentralbanksjef? Skal han styre og forvalte? Det lyder ganske utrolig - og vil helt sikkert svekke tilliten folk har til personer i denne og liknende roller. Vi kommer alltid til å lure på hvilke underliggende agendaer han måtte ha for sine avgjørelser.  (s. 10)

- - - 

At avisene som skulle være den 4. statsmakt og beskytte oss mot overgrep blant annet fra de tre andre (regjering, storting og rettsvesen) nå etterhvert eies av store konsern som samarbeider om innholdet - og lager en ensretting av både opplysningsstoff og meninger. 

Det mest uhyggelige her er kanskje at de klarer å tilintetgjøre synspunkter og ideer som har betydd mye for mange - og som har vært med på  å skape samfunnet vårt - ved å la være  å snakke om det. Det finnes ikke lenger.

Å snakke om ting er det stort sett ingen i det offentlige som gjør lenger. Spør du om noe får du enten et skjema til utfylling - eller et svar pr. mail om ting du ikke har spurt om.

Mange begreper, tanker, ideer - som vi gamlinger lærte om allerede på folkeskolen finnes ikke mer i hodene til de som vokser opp. Fordi disse tingene i dag - bare finnes på vanskelig tilgjengelige sider på nettet. Du må vite hva du leter etter for å finne det.

Alt annet enn den offentlige godtatte meningen blir erklært som konspiratoriske.

Eksplosjonen av usannheter fra aviser og tidsskrift i forbindelse med koronasituasjonen i verden - som har skapt store psykiske og praktiske problemer for mange millioner mennesker over hele verden. Det er ikke rart at mange begynner å lure - når vaksineprodusentene og andre overrike dobler og tidobler formuene sine under pandemien. Men selvfølgelig - dette er det ikke lov å nevne. Det er konspiratorisk.

Og ikke minst til slutt. Det er ingen tvil om at de forskjellige offentlige festningene har benyttet anledningen under coronapandemien - til å mure seg inne. Slutt på å snakke med folk over bordet. Her skal alt skje digitalt. Henvender du deg til vakten i porten og spør om hjelp - får du utlevert en mailadresse eller et telefonnummer du kan ringe - hvis du kommer frem - «fordi det er for tiden stor pågang!»

Vil vi ha forandringer på disse forholdene - må vi gjøre det selv. Politikere, rettsvesen og politi er blinde for hva som skjer. Og da mener jeg selvfølgelig ikke at vi skal begynne å sloss med myndighetene fysisk - men vi er nødt til å finne oss en egen krakk å stå på - og forkynne budskapet om rettferdighet og likhet - høyt - overalt.

Det er et fantastisk land vi bor i. Ingen skal få lov å ødelegge det som vi har skapt. For å stoppe dette må vi si klart i fra - når vi ser rottene krype ut av hullene sine for å finne mat - og gribbene skygger for solen.

red.


PS - Det er nok en del gjentakelser av både påstander og opplysninger i denne avisen. Men det er med hensikt. 

Det er det vi lærer av.  NR. 4 

SIDE 2

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE          FORRIGE SIDE

INFO:

Mailadresse:

stavangeravisaa@gmail.com

Red. ansvarlig: Rolf Mollerin

TEKNISK INFO:

Du returnerer alltid til forsiden ved på trykke på logoen øverst til høyre på siden.

Ord og setninger som er understreket - er lenker.

Du kan gå fra side til side ved å trykke på NESTE SIDE - FORRIGE SIDE  øverst  i denne spalten.  ARKIV har egen innholdsfortegnelse.

INNHOLD

Brev til sorenskriveren - s.3

Enda et brev til henne - s.4

Det tredje brevet - s.5

Kan dommere straffes? - 6

Norge - verdens 

beste land? - s.7

Inkassobyråene og deres foresatte - s.8

Kommunen skal se enkeltmennesket når systemet svikter - s.9

Kan Jens Stoltenberg bli sentralbanksjef? - s.10

Både vont å gått - å litt . .  s.11


ARKIV

EKSTERNE LENKER:

Varselblogg om advokater og domstoler


INTERNE LENKER:

Hva straffeloven sier om offentlige ansatte 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter!


Aure kommune

Mandag 20. mars 1995 sto det en liten artikkel i Stavanger Aftenblad om at Aure kommune på Nordmøre var   (i Høyesterett) dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til en far etter påstand om incest. 

Kommunen måtte også ut med saksomkostninger. Det står videre: 

“Med dette har Høyesterett for første gang fastslått at en kommune har ansvar for feilaktige vedtak som treffes, helt ned til den enkelte tjenestemann. 

Uaktsomhet i saksbehand-lingen kan gi den skade-lidende rett til erstatning også for ikke-økonomisk skade”. 

Hva da hvis den skadelige handlingen blir gjort “mot bedre vitende og ved det grovt bryter sin tjeneste-

plikt”? - 
STAVANGER AVIS

I 1889 og 1890 jobbet Alexander Kielland  som redaktør for Stavanger Avis. 12 ansatte og en bande avisbud. 

«Et blad i min hånd ville være en svøpe for byen og en fornøyelse for landet», skrev han til Bjørnson.

Kielland skrev utrolig mye i avisen. Men han hadde få allierte og følte seg mer og mer hudløs. 

«Du vet man blir iakttatt av så mange onde øyne, som lurer på de skuffede miner», skrev han.

Kielland kranglet mye med eieren av Stavanger Avis, Arne Haabeth. De to ble fiender.  Som kommune-politiker arbeidet Arne Haabeth hardt for at Kiellands hus må rives, for å gi plass til et nytt posthus.

Stor betydning fikk Kiellands artikler om Den kombinerte innretning, som ble nedlagt etter at han hadde beskrevet forholdene. 

Det var en kombinert tvangsarbeidsanstalt og sykehus. Kombinasjonen av sykehus, sosialhjelp og straff på ett og samme sted fungerte en stund – men ikke svært lenge. 

Etter hvert som årene gikk ble det klart for mange at den hadde mange uheldige sider. Uro, mistrivsel, vanstell, og det som kanskje verre var ble i økende grad knyttet til anlegget. 

Sterk kritikk over forhold-ene på innretningen fra Aleksander Kielland framskyndet nedleggelsen. 

I en serie artikler i 1889 hudflettet han institusjonen og dens virksomhet. Sykehuset kom i vanry, og ble til sist en skam for byens innbyggere og myndigheter.Tankene bak denne avisen kan samles i de kjente ordene fra Bertrand Russell:

I gamle dager solgte folk seg til djevelen for å få magisk kraft. Nå for tiden får de denne kraft fra vitenskapen og teknologien - og finner seg tvunget til å bli djevler. 

Det finnes ikke noe håp for verden med mindre makten kan bli temmet og tvunget til å tjene.