LOV OG RETTFERD - ELLER  .  .  . 

HUMBUG OG LURERI?

Nederst på denne siden finner du også navnene på de seks «skremte og sjokkerte». (Aftenbladet 22.01.22)

‘’Kommunen skal SE enkelt-mennesket når systemet svikter’’
‘’Sammen skal vi gå i front for å sikre at samtlige som er utsatt for omsorgssvikt fra Stavanger kommune får en rettferdig og human behandling, skriver gruppelederne i de fem opposisjonspartiene i Stavanger i dette innlegget’’. 

 (Stavanger Aftenblad 16.01.22)

En samlet opposisjon (H, Frp, KrF, V og Pp) er tydelige på – på generelt grunnlag – at ingen som har krav på erstatning fra Stavanger kommune skal oppleve at prosessen med å nå fram skal oppleves som et nytt overgrep. Dersom systemet har sviktet er det vårt klare syn at kommunen bør innrømme feil og ivareta sine mest sårbare innbyggere. I slike saker som dette skal ikke systemet settes foran mennesket – mennesket skal settes foran systemet.

Vi kan ikke ha det slik at sårbare mennesker skal tvinges gjennom rettssaker når kommunens omsorgssvikt er åpenbar. Vi vil ikke være tjent med at kommunen ikke kan innrømme egne systemsvikt og beklage overfor de som har fått livene sine ødelagt.

Sammen skal vi gå i front for å sikre at samtlige som er utsatt for omsorgssvikt fra Stavanger kommune får en rettferdig og human behandling. Ingen skal måtte oppleve at konsekvenser av en slik omsorgssvikt forverres i lange rettsprosesser. Kommunen skal se enkeltmennesket når systemet svikter. Vi tar signalene fra adv. Egeli og vil løfte en generell debatt i Stavanger kommune om hvordan slike saker skal håndteres. Det er stor forskjell på å ha rett og gjøre rett, og det må tas hensyn til i slike saker.

Dette kan vel da ikke bare gjelde barnevernssaker?

Men mener de det? Disse partiene har gjentatte ganger blitt kontaktet for å ordne opp i alvorlige saker som omhandler omsorgssvikt og andre kommunale overgrep. Da har vi fått beskjed om at:  Dette er ikke deres bord!

Dette er ikke deres bord  ? ? ?

Og så plutselig nå? Har de lest partiprogrammene sine?

Vi har vanskelig for å tro at de mener det. Lyger de? Vil de gi et positivt ansikt utad slik at velgerne tror at de bryr seg om oss? Eller er de bare en del av systemet som for all del må beskyttes - og nå ser det ut som om den eneste løsningen for å få unna disse problemene på - er å innrømme feil - og - eventuelt - nedsette en komite?

Og hvordan i all verden skal vi kunne få legge frem sakene  -  ingen har til nå villet snakke med oss ? ? ?

- men hvis det viser seg at det er sant det de sier at:

‘’Kommunen skal SE enkelt-mennesket når systemet svikter’’

- da er det grunn til juble. Det er dette vi har bedt om i alle år. Politikere som tar ansvar. At det skjer nå er bare litt merkelig fordi - det er ikke mange dagene siden at dette  - ikke var deres bord!

Men da kan vi vel også forvente oss at saker som har ligget urørte i årevis - også tas opp. At de gjennomgås for å sjekke om anklagene holder mål og at de ansvarlige i kommunen tar tak i det. Og at erstatninger blir utbetalt der dette er rett og riktig.

Spørsmålet i neste omgang blir da. Hvordan gjør vi dette. Kan vi be om et møte med en gang - eller skal vi sende opplysningene om systemsvikt til kommunen - og da - til hvem?

Når alle de som har gitt opp både systemet og kommunen for mange år siden - tilsynelatende nå - skal kunne få rettferdighet - da blir det vel trangt i kommunens postkasser.

Det blir spennende å se om det blir flere enn bare barnevernsbarn som  kan  juble.

Og da får vi også inderlig håpe at - de andre - de som sitter med maktå nå - «arbeiderklassens  frontsoldater» - også - vil se mennesket når systemet svikter!

 NR. 4 

SIDE 9

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

FRITZ MOEN

Moen ble pågrepet og utsatt for harde avhør. Han vekslet mellom å tilstå og benekte at han hadde drept Torunn. Etter en av tilståelsene skal han ha gitt uttrykk for at han mente det var en drøm. Også under rettssaken vekslet han mellom å tilstå og å nekte.


GÅR FRI ETTER

JUSTISMORD

Spesialenheten for politi-saker henla saken mot politibetjent Arve Hansen, som  ble anmeldt av Tore Sandberg i forbindelse med justismordet på Fritz Moen.

Henleggelsen skjedde knapt en måned etter at Spesial-enheten henla saken mot pensjonert politibetjent Magnar Solberg. Han var den politimannen som bidro til å flytte drapstidspunktet i Sigrid Heggheim-drapet ett døgn frem i tid, da Fritz Moen ikke hadde alibi.

Sandberg ville i fjor høst ha vurdert om politibetjent Arve Hansen har brutt straffe-lovens paragraf 120.

Paragrafen omhandler straff-ansvar for offentlig tjenestemann som bevisst har gitt uriktige opplysninger, unndratt opplysninger eller for å ha holdt sannheten skjult. I tillegg om det var brudd på straffelovens paragraf 166; falsk forklaring og paragraf 325; grov uforstand i tjenesten.


PER LILAND

prøvde å få saken gjenopp-tatt, men ble avvist av Høyesterett i 1976. Han prøvde igjen i 1993, og ble frikjent året etter. Liland satt fengslet i 14 år.


SVEINUNG RØDSETH

På tredje forsøk ble saken gjenopptatt i 1997. Samme år ble han frikjent. 


ALI POURIN MOHAMMAD

Han hadde sonet i tre og et halvt år da saken ble gjenopptatt. 

Mohammad ble frikjent .


NAV-SKANDALEN

Her er det gjort så mange grove feil i forskjellige sammenhenger at det er vanskelig å få med seg alt. Vi nevner derfor bare noen få. Spørsmålene er mange: Hvordan kunne regjeringen og Nav misforstå rettighetene til brukerne og anmelde dem for noe som er fullt lovlig innenfor EØS-avtalen? Og hvorfor fanget ikke påtalemyndighetene og domstolene feilen opp? Feiltolkninger førte til at svært mange uskyldige ble dømt til ubetinget fengsel - altså utsatt for regelrette justismord.

Stavanger Aftenblad 22.01.22

Disse seks er skremte og sjokkerte Nå ber de politikerne skifte kurs!

Hva har gått galt denne gangen? Spørsmålet kommer fra disse seks, etter mange avisoppslag om behandlingen av tidligere barnevernsbarn. De mener Stavanger og Sandnes snarest må endre kurs.

Fra venstre Kai Stene, Odd Kristian «Kian» Reme, Agnes Inderhaug, Helge Bjørnestad, Per A. Thorbjørnsen og Else Vatland.