BÅDE  VONT  Å  GÅTT 

LÅTT  Å  LØYE

 NR. 4 

SIDE 11

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

Å  LITT .  .  .  

Vi begynner med det som ligger nederst på denne siden. En kjærlighetserklæring til bergensere. En nordlendings omsorgsfulle tanker omkring det å snakke bergensk.

Rett  under her forteller vi historien om «Americans for legal reform» - en amerikansk forening som jobber for å beskytte vanlige folk mot advokater. I spalten ved siden av tar vi opp tanken om at: - kanskje burde det vært noe sånt i Norge også.

FOLKET SKAL REGJERE!

Hadde ikke dette vært noe for oss nordmenn som har hatt omtrent de samme opplevelsene med advokater.  (Ref. art. til venstre) 

Hadde vi hatt en slik forening kunne jo mennesker som hadde behov for ærlige advo-kater kontakte oss - slik at vi kunne ha hjulpet dem til å finne den rette. 

Og da hadde mange sluppet unna både ødelagt økonomi og annen elendighet.    

Og kanskje kunne til og med Advokatforeningen legges ned- for det var ikke bruk for dem.

Americans for Legal Reform har holdt på i mange år i USA og fått til mye.  Det burde vært noe slikt i Norge!

En av de tingene de har jobbet med er å forsøke å holde advokater utenfor de politiske sammenhengene - da de ofte drar med seg «kameratklubben» og andre skjulte agendaer inn i det politiske livet - og har lett for å binde opp sine egne økono-miske interesser til  politikken - og ved det skaper korrupte sammenhenger hvor penger og posisjon i politikk og næringsliv blir det viktigste for disse menneskene.Vi vet jo at det ikke er alle advokater hverken i USA eller Norge som er korrupte. Mange gjør en kjempeinnsats for rettferdigheten i samfunnet. 

Likevel er det altfor mange - som tar penger av klientkontoene -  og har underliggende agendaer - når en stakkar skal sloss mot banker og lignende - osv. osv. - og ikke minst får betaling under bordet for være en slags pådriver i saker der det står om mye penger.

Advokater som sitter på begge sider av bordet er jo også et velkjent fenomen.

Fortalte advokatvitser - ble arrestert

Anmeldt av advokat som ikke likte humoren.


Ikke alle har like stor sans for humor. Det fikk Harvey Kash og Carl Lanzisera erfare på mandag, da de sto i kø for å komme inn i et rettslokale på Long Island utenfor New York. De to mennene kortet ventetiden med å fortelle vitser, melder CNN.

- Hvordan vet du når en advokat lyver? spurte Kash.

- Leppene hans beveger seg - sa begge to i kor før de begynte å le. Det gjorde flere andre i køen også.

Men ikke alle synes vitsen var like morsom. En advokat i samme kø ble irritert og ba de to om å dempe seg. Da mennene fortsatte å le, tilkalte advokaten personell fra tinghuset, og Kash og Lanzisera ble pågrepet med begrunnelsen - forakt for retten. 

En talsmann for retten sier at de to var støyende og forstyrret offentlig ro og orden. Navnet til advokaten som tilkalte hjelp, er dessverre ikke oppgitt.

- De tåler ikke sånt, påsto Kash med henvisning til advokatstandens humornivå generelt etter pågripelsen.

- - - -

Kash og Lanziera representerer en forening som kaller seg Americans for legal reform - amerikanere for lovreform. De bruker konfrontasjonsteknikk og har som mål at vanlige amerikanere skal få bedre tilgang til rettsvesenet. På foreningens hjemmeside heter det at (advokater er den mest korrupte av alle grupperinger i Amerika). 

De to har ved mange anledninger de siste årene stått på utsiden av rettslokalet på Long Island og gjort narr av advokater. Neste måned må de to spøkefuglene møte i retten for å svare på siktelsen om ordensforstyrrelse.

"Americans for Legal Reform" - Bli med i kampen for rettferdighet
Hvis du har vært så uheldig å bli mishandlet av et rettssystem som anvender rettsreglene - med vilkårlighet - eller du bryr deg nok til å prøve å hjelpe andre som har blitt ødelagt av dette systemet med "rules du jour" og "good ol' boys" - bli med Our Voices når vi søker å beskytte rettighetene til amerikanere som fortjener å bli behandlet rettferdig og uten fordommer. 

Domstolene tilhører oss - folket - og IKKE advokatene og dommerne (tidligere advokater).

I det moderne Amerika blir rettsstaten i økende grad erodert av rettssaksadvokater, påtale-myndigheter og sosialt orienterte aksjonær-aktivister som manipulerer juridiske regler for å oppnå politiske mål utenfor de normale gren-sene for lovverk og administrativ regelutforming. Manhattan Institute studerer sivile rettssaker, overkriminalisering og selskapsstyring for å vurdere disse trendene og formulere politiske løsninger.

Vi er en organisasjon dedikert til frihet og 

rettferdighet for enhver amerikaner - uavhengig av farge, religion, alder, kjønn, høyde, vekt, ekteskapelig status, seksualpreferanser, helsetilstand, hårfarge, hårfarge, sko, hårfarge ! !

Vi er også dedikert til å fjerne fra makten - med lovlige midler - alle de som vil vanhellige visjonen til våre grunnleggere og i jakten på sine egne interesser - konspirerer for å nekte resten av oss våre garanterte konstitusjonelle rettigheter til frihet og rettferdighet.


Det er ingen hemmelighet

at vårt rettssystem bare er en skygge av hva det burde være. Dessverre har altfor mange av oss en tendens til å benekte dette faktum - til vi selv blir ofre. Det er først da vi blir rasende over en skan-dale som har vedvart altfor lenge; en situasjon som har hatt  ødeleggende konsekvenser for hundretusenvis av amerikanere. 

WE ARE THE MOST SUCCESSFUL LEGAL 

REFORM GROUP IN THE COUNTRY

TEL: 631-421-6390 - FAX: 631-421-6392
E-MAIL: INFO@AMERICANS4LEGALREFORM.COM

Jeg har ikke undersøkt hvordan situasjonen omkring dette er i Norge - men i USA har de klart å dokumentere at advokater ikke bør ha samfunnsroller som politikere o.l. Denne rollen blir ofte misbrukt.

Samtidig vet vi jo også at misbruk av alkohol i stor grad har vært en av årsakene til at feil begås - glemme å møte opp - glemme å anke innen fristen -  osv.  osv. Vi vil likevel ikke at noen skal kunne bruke det som unnskyldning og si «fylla har skylla».

Det hadde i alle fall vært spennende om vi hadde fått til en liknende forening

Vi får se.

UNDERSTREKET !

Familien Knutsens advokat Christian Tunge forlangte rett før rettssaken 

kr.  350.000,- i forskudd.

Dette klarte ikke familien Knutsen å få til på så kort tid - derfor måtte de prosedere uten advokat. Og  tapte.

10.09.90 satt Terje Strand i rettssalen uten advokat. Da saken skulle starte møtte ikke advokaten til Terje - Bjarne Skutvik opp. Helge Bjørnestad valgte likevel å la saken fortsette. Terje ble stående alene mot overmakten. Paul Aakre var motpartens advokat. Terje tapte.

15. november 1993 reiste Terje  Strand sak mot DNB Sandnes. Terje hadde ikke penger  og  måtte møte uten advokat. Han tapte.

I saken mellom I. Ottosen og Handelsbanken uttaler hun seg til Stavanger Aftenblad følgende: 

- ‘’Saken mot Handels-banken  har vært en stor personlig belastning for meg og min familie i mer enn 13 år. ‘’ -  Advokaten hennes forlangte kr. 800.000 i forskudd. Hun ble derfor selvprosederende. Vi håper inderlig det går bra!

Kjære alle - ikke heng dere opp i tittelen på denne artikkelen under. Les den!

Den er fylt av kjærlighetens ånd til menneskeheten og bergenserne - og - en klippefast tro på at Gud kan hjelpe dem som ikke selv klarer å komme seg ut av vanskelighetene! 

 Artikkelen sto i Nordlands Framtid (Bodø) 29.06.87) 

Denne lille  tegneserien  var også med i forrige nummer. Vi tar den med en gang til - fordi den mer og mer understreker at løfter ikke  alltid er til for å holdes.

MAKTÅ SVARE:

RM-1