Det er iallfall verdt å gjenta de ordene S-banken i sin tid forkynte for det norske folk:  Styr unna gribbene. 

Men for å kunne gjøre dette må vi finne dem. Det blir noe av vår oppgave fremover her i Stavangeraviså.

Det heter så fint «Norge - verdens beste land å bo i» en kan jo lure på - for hvem?

Toppledere i rettsvesenet er informert - men vil ikke ta saken - av hvilke grunner? Og de nekter å møte de involverte og svarer heller ikke på mail som blir sendt. Er de redde for å bli avslørt?

 Denne artikkelen er skrevet av Konrad Knutsen - som sendte den til en rekke aviser. Vi hadde også en omtale av denne saken i Stavangeraviså nr. 3 s. 3. 

Men ingenting skjer,  ingen bryr seg - hvorfor?


Herr redaktør.

Leste i deres avis at Sandnes Sparebank hadde fått millionbot fra PST pga for sen frysing av midler tilknyttet terrordømte Mullar Krekar. Samtidig blir det opplyst at det var Finanstilsynet som anmeldte forholdet til PST. 

Det forundrer meg at Finanstilsynet ,som også har andre oppgaver, så som kontroll av banker og andre finansinstitusjoner, kun gjør seg bemerket når det gjelder staten og offentlige saker.

Vi har flere saker av privat karakter. hvor bankkunder blir rund-lurt økonomisk av bankens rådgivere, som ikke er annet enn selgere av finansprodukter, hvor flere ikke holder mål.

Vi har valutalån som de fleste banker etter 2007 frarådet sine kunder om å gå inn i. 

Noen banker gav blaffen og fortsatte som før med svært negative resultater for kunden. En av disse er Sandnes Sparebank som ved sin rådgivning/anbefalinger fra såkalte «økonomiske rådgivere» forårsaket at en av deres kunder mistet flere titalls millioner kroner.

Henviser til Stavanger Aftenblad sin artikkel sommeren 2020 om Familien Knutsen

I henhold til tidligere advokathjelpen i Haugesund, var Sandnes Sparebank den som fikk mest klager fra sine kunder blant finansinstitusjoner i Norge.

Fam.Knutsen ba også Finanstilsynet om hjelp, men de toet sine hender, som også Forbrukerrådet gjorde.Hvilke verdi har slike institusjoner, som ikke fungerer når det er påkrevet?

Det nytter ikke å henvise til at saken er behandlet i retten, for det som skjedde der er så skammelig at det gjør at folk kvier seg for å bruke dem. Fam Knutsen behandling av norsk rettsvesen er og blir en farse, som ikke tjener Norsk Rettsvesen til noen ære.

En kort historikk av Fam Knutsens sak: 

Sommeren 2017 hadde Fam. Knutsen en Advokat Sveinung Eliassen som hadde holdt på med saken i 2 år og fortalte dem at de hadde en gode sak mot Sandnes Sparebank (videre i artikkelen kalt SS) ang. tap av flere millioner p.g.a dårlig rådgivning 

Det var satt av 3 dager i november til saken mot SS og adv Eliassen fakturerte familien for flere hundre tusen kroner. Han hadde også dialogmøter med motpartens advokat som er nåværende dommer i Jæren tingrett Adv. Mauritzen.

I august samme år fremla han for Fam. Knutsen at nå hadde han ordnet med et møte med banken i Jæren Tingrett hvor de skulle se om de kunne inngå et forlik .

Men da de møtte opp i Jæren Tingrett åpnet Adv. Eliassen med at «herr dommer jeg vet vi har en meget dårlig sak - herr dommer»

Deretter ble det snakket over hodene på fam. Knutsen, mellom advokatene og dommer Skjerven

Om dommeren var med på denne skandaløse parodien av en sak, vet vel bare Vår Herre, men da de skulle skrive under dokumentene ville fam. Knutsen at det skulle være slik - at de kunne gå tilbake på avtalen. Da henvendte dommeren seg til Adv. Eliassen og sa: det skulle de ikke få - og det - uansett hva fam. Knutsen sa.

Dommeren uttalte også at denne saken skal vi bli ferdige med om det så skal ta hele natten, deretter ble fam. Knutsen forelagt et skriv hvor de ble presset til å skrive under, ellers ville banken tvangsselge alt de hadde (eiendommene).

Dette skrivet ville betydd at de ville være på bar bakke .

Uten penger og noe sted å bo.

Senere fikk fam. Knutsen anledning i Stavanger Tingrett til å bestride dette dokumentet, hvor de ble presset til å skrive under. 

Denne rettssaken ble rene farsen, det kan undertegnede skrive under på, da han var tilstede og skulle fungere som observatør og hjelper.

Familien Knutsens advokat Christian Tunge forlangte rett før rettssaken kr.  350.000,- i forskudd.  Dette klarte ikke familien Knutsen å få til på så kort tid - derfor måtte de prosedere uten advokat.

Motparten SS stilte med 2 advokater og det første dommeren Are Trøan Nilsen gjorde var å henvise meg som hjelper til tilhører benken .

I rettsammenheng heter det at partene skal være likeverdige men det gav dommeren blaffen i. To eldre mennesker mot to skarpskodde advokater det er vel det motsatte av likeverd.

Under saken stoppet det opp for fam. Knutsen da de ikke hadde lov å snakke om forliket i Jæren Tingrett.  Da var jo hele saken vekke - mens banken fikk snakke om det. 

Jeg satt på tilhørerbenken og visste at det skulle to-tre ord til for å komme i gang. .Jeg rekker opp hånden for å få lov å si disse ordene - men dommeren reagerte bryskt med å si at hvis jeg forstyrret en gang til, ville jeg bli utvist på gangen.

I denne retten hadde fam. knutsen ett godt vitne I. G. Stangeland som fortalte hvordan SS også hadde fått ham opp i økonomisk uføre. 

Dette var en person som man trygt kan kalle en seriøs og rettskaffen person - som hadde drevet sitt eget firma i mange år og også sittet som meddommer i forskjellige rettsaker. 

Han avsluttet sitt vitneprov med at denne banken ville han aldri mer ha kontakt med.

Fam. Knutsen spurte et annet, vitne - tidligere banksjef Klingsheim i Sandnes Sparebank om hvor alle aksjene/ verdipapirene / obligasjoner etc. var blitt av? 

Da svarte Klingsheim at: - det forsvant i systemet.

Dette gode vitne I. G. Stangeland er utelatt i dommerens gjennomgang av dommen, noe som forundret noen og enhver.

Etter denne historien, sitter jeg igjen med et inntrykk om rettsvesenet vårt som ikke egner seg på trykk og lurer på hvilken nytteverdi samfunnet har av slike institiusjoner / offentlige organisasjoner, som ikke fungerer som tiltenkt. 

Her får faktisk en bank fullmakt til - og at det er helt i orden - at deres rådgivere kan lure og frarøve verdier for flere ti talls millioner fra en av deres kunder.

Dette er ikke holdbart og vil sannsynlig få ett etterspill. Toppledere i rettsvesenet er informert men vil ikke ta saken av hvilke grunner?De nekter å møte de involverte og svarer ikke på mail som blir sendt

Hvis dette er normalen for norsk rettsvesen, så stakkars Ola Normann som kommer i økonomisk uføre!

Det heter så fint «Norge verdens beste land å bo i!» 

En han jo lure på for hvem? Og får en noen år på nakken og ser bak kulissene, vil dette være en utopi!

I ettertid har Adv. Mauritzen som var advokat for Sandnes Sparebank - overtatt jobben i Jæren Tingrett etter dommer Skjerven som fam. Knutsen hadde da de var i Jæren Tingrett i 2017 med Sandnes Sparebank.

Konrad Knutsen

 NR. 4 

SIDE 7

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

HER KOMMER ETTERHVERT LITT OM STRØMPRISER


HVORFOR I ALL VERDEN FINNER VI OSS I ALT DETTE TULLET!

GRATIS ANNONSE FOR S-BANKEN