Vi samler og arkiverer - og kommenterer - artikler og meldinger som vi finner i media - for å dokumentere maktovergrep fra det offentlige og andre maktorganer i samfunnet. I denne sammenheng kan vi komme til å trø noen på tærne i forbindelse med eierforhold til artikler og bilder.  Eventuelt.  Sier du fra - tar vi det av med engang - men vi håper og tror at det er forståelse for at dette ikke på noen måte er forsøk på å profitere på andres arbeid - men - ene og alene en neve i bordet for et bedre samfunn. Og - ikke minst - et hurra til deg/dere som våger å skrive kritiske artikler om maktå.

Vi har ikke til hensikt å vifte hverken med røde, blå eller grønne flagg. Vårt mål er å finne en rolle der vi føler media svikter. Påpeke urettferdighet og følge opp de sammenhengene hvor makten begår overgrep og hvor overgriperne ikke synes å få noen konsekvens av de ofte brutale handlingene. 

Kunne si sannheten fordi vi ikke er bundet av lojalitet/økonomiske konsekvenser til systemet og dens menn og kvinner. Si fra om offentlige overgrep og unødvendig maktbruk generelt.

Les også: Nesten ingen smittet av influensa i år. Lenger nede.

Sånn e de bare!

Det er ganske uhyggelig at vi må provosere myndig-heter og andre offentlige sammenhenger for å få svar på enkle spørsmål. I disse koronatider ekstra vanskelig. Vi har ikke lyst til å være vemmelige. Vi har ikke lyst til å være frekke og masete.

Men hva skal vi gjøre? Ingen tør snakke med oss?

Når vi spør advokatene våre om hvordan i all verden vi skal kunne få bukt med dette maktdiktaturet - som lukker dørene og gjemmer seg under bordene sine - svarer de som oftest - sånn e de bare - og trekker på skuldrene.

Og dette er i Norge.

Det er nå etterhvert blitt ganske tydelig at de med makt og posisjon kan gjøre omtrent som de vil. Banker kan gamble med andres penger, namsfogder kan trø over lik for å tilfredsstille kreditorenes ønsker - politi, barnevern og NAV kan bryte lover og regler uten at det får noen som helst følger for dem.

Ingen snakker lenger til folk med problemer. Har du problemer må du finne ut av det selv. Og det er ikke bare koronakrisen som har gjort myndighetene stumme. Et teknologisk skjemavelde er kommet istedenfor kontakt over bordet - og gjør det mye vanskeligere å finne løsninger som er tilfredsstillende. 

Og dette er farlig. Etterhvert blir mange så trøtte og leie av dette digitale helvete vi har laget til - at de gir opp. Og når noen gir opp kan de også bli farlige. 

Det farligste er kanskje likevel at det fremdeles er et flertall nordmenn som har det «bra på alle vis» og derfor ikke helt forstår hva som er i emning.

Er det noen som synes vi provoserer unødig - ta kontakt - og vi ordner det hele ved å dokumentere at det vi sier er sant. Akkurat denne setningen har vi gjentatt og gjentatt i altfor mange sammenhenger - og over mange år - uten at noen reagerer. Ingen vil vite. For det følger ansvar med å vite. Da må noe skje. Og det får som oftest konsekvenser.

-  -  -  -

Dette nummeret av Stavangeraviså blir annerledes enn de to første. Vi har jobbet mye med å få avisen lett tilgjengelig. Søk etter navnet Stavangeraviså på Google og den kommer opp.

Manglende vilje til dialog med dem vi kritiserer har også vært et problem. Man vil helst glemme alt det fæle som har skjedd. Dessuten er det alltid «et annet bord som har skylda!»

Vi forsøker nå også en ny vri - og kombinerer plakater i gatene og avisen omkring enkelte saker. Det er viktig for oss at det blir debatt omkring disse tingene.  Det skal ikke være mulig for hverken stat, bank eller kommune å forbryte seg mot enkeltmennesker - uten konsekvens. 

Dette nummeret blir et slags løpende nummer - hvor vi etter dagens (mandag 20.09.21) plakatrunde - venter reaksjoner og bilder omkring dette -  og legger dette fortløpende inn i avisen.

Det kan bli litt opp og ned - men vi forsvinner ikke!

Red.
 NR. 3 

SIDE 2

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE          FORRIGE SIDE

STAVANGER AVIS

I 1889 og 1890 jobbet Alexander Kielland  som redaktør for Stavanger Avis. 12 ansatte og en bande avisbud. 

«Et blad i min hånd ville være en svøpe for byen og en fornøyelse for landet», skrev han til Bjørnson.

Kielland skrev utrolig mye i avisen. Men han hadde få allierte og følte seg mer og mer hudløs. 

«Du vet man blir iakttatt av så mange onde øyne, som lurer på de skuffede miner», skrev han.

Kielland kranglet mye med eieren av Stavanger Avis, Arne Haabeth. De to ble fiender.  Som kommune-politiker arbeidet Arne Haabeth hardt for at Kiellands hus må rives, for å gi plass til et nytt posthus.

Stor betydning fikk Kiellands artikler om Den kombinerte innretning, som ble nedlagt etter at han hadde beskrevet forholdene. 

Det var en kombinert tvangsarbeidsanstalt og sykehus. Kombinasjonen av sykehus, sosialhjelp og straff på ett og samme sted fungerte en stund – men ikke svært lenge. 

Etter hvert som årene gikk ble det klart for mange at den hadde mange uheldige sider. Uro, mistrivsel, vanstell, og det som kanskje verre var ble i økende grad knyttet til anlegget. 

Sterk kritikk over forhold-ene på innretningen fra Aleksander Kielland framskyndet nedleggelsen. 

I en serie artikler i 1889 hudflettet han institusjonen og dens virksomhet. Sykehuset kom i vanry, og ble til sist en skam for byens innbyggere og myndigheter.INFO:

Mailadresse:

stavangeravisaa@gmail.com

Red. ansvarlig: Rolf Mollerin

TEKNISK INFO:

Du returnerer alltid til forsiden ved på trykke på logoen øverst til høyre på siden.

Ord og setninger som er understreket - er lenker.

Du kan gå fra side til side ved å trykke på NESTE SIDE - FORRIGE SIDE  øverst  i denne spalten.  ARKIV har egen innholdsfortegnelse.

INNHOLD

Om Sandnes Sparebank

Bankene gir horribelt dårlig veiledning

Plakater pynter Stavanger og Sandnes


ARKIV

EKSTERNE LENKER:

Varselblogg om advokater og domstoler


INTERNE LENKER:

Hva straffeloven sier om offentlige ansatte 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter!

OBS!

Aure kommune

Mandag 20. mars 1995 sto det en liten artikkel i Stavanger Aftenblad om at Aure kommune på Nordmøre var   (i Høyesterett) dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til en far etter påstand om incest. 

Kommunen måtte også ut med saksomkostninger. Det står videre: 

“Med dette har Høyesterett for første gang fastslått at en kommune har ansvar for feilaktige vedtak som treffes, helt ned til den enkelte tjenestemann. 

Uaktsomhet i saksbehand-lingen kan gi den skade-lidende rett til erstatning også for ikke-økonomisk skade”. 

Hva da hvis den skadelige handlingen blir gjort “mot bedre vitende og ved det grovt bryter sin tjenesteplikt”? - 
Tankene bak denne avisen kan samles i de kjente ordene fra Bertrand Russell:

I gamle dager solgte folk seg til djevelen for å få magisk kraft. Nå for tiden får de denne kraft fra vitenskapen og teknologien - og finner seg tvunget til å bli djevler. 

Det finnes ikke noe håp for verden med mindre makten kan bli temmet og tvunget til å tjene.