Det blir vanskeligere og vanskeligere å forstå hva rettsvesenet står for - og hva slags tanker og ideer som regjerer i toppen av det hele?

Når de overlesses av bevis for at noe er galt - nekter de å svare. Hadde det vært sånn at vi kanskje bare hadde begått en  ‘’prosedyrefeil’’ - 

og at de istedenfor å snakke med oss og se på hva vi har - okei nok - leverer det videre til det andre bordet - det som har med slike ting å gjøre - og lar disse ordne opp i sakene. Men de gjør ikke det heller. Da begynner vi å lure.


Når vi samtidig hører om at saker reises uten at folk har råd til å betale advokater og gebyrer. Blir sittende alene i rettssalen - og ave av den grunn blir overkjørt av rettsvesenet. Da lurer vi enda mer.

Vi har i dette nummeret at avisen nevnt en del slike saker.

I saken mellom Ingrid Ottosen og Handelsbanken skulle advokaten hun forsøkte å få med seg - kr. 800.000 i forskudd.

I saken til Knutsenfamilien skulle advokaten ha kr. 350.000 i forskudd for å være med. De maktet ikke å skaffe dette.

Terje Strand måtte i sin tid også møte alene mot DNB - som stilte med flere advokater.

Vi kan selvfølgelig nevne mange flere eksempler  - men dette er vel nok til å fortelle oss at noe er galt.

Festningene

Faren med all etablering av samfunnsrelaterte oppgaver plassert i ‘’egne leire ‘’- er at det etterhvert bygges opp som festninger og skaper seg egne interne regler og rutiner for hvordan de skal operere i forhold til samfunnet. Agendaen forandres. Man ønsker mer makt  og mindre kostnader. Medmenneskelighet, praktisk fornuft og andre menneskelige følelser omkring jobben forsvinner. Og de blir en slags konger på haugen som stort sett får gjøre som de vil. 

Dette er ikke nødvendigvis fordi politikerne er feige eller late - og av den grunn ikke vil blande seg inn. Det er mye farligere enn det. Det er blitt sånn fordi dette er den modellen de har vokst opp med.  Denne modellen må beskyttes - uten at de tenker over hvordan det er blitt - derfor er det tette bånd mellom de forskjellige enhetene for å få dette til. 

Og enhver ‘’stat’’ i staten som får bestemme sin egen rolle og adferd i de små ting får etterhvert problemer med å overholde landets generelle lover.

Hva er rettsvesenet?

En egen stat i staten. I utgangspunktet fornuftig. Rettferdighetens voktere skal ikke kunne la seg styre av tilfeldig politiske ismer o.l.

Men makt gir lyst på mer makt. Og for å beholde denne makten i et demokrati må man ha et plettfritt rykte. For å unngå problemer her må man skaffe seg rett til å trø på folk når systemet blir utfordret.

Ref.  - som generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen i sin tid skrev i en kronikk i Aftenposten (mandag 17. okt.2011):

“STILLHET. Hvis PST får det som de vil, skal eventuelle justismord i Norge forbigås i stillhet, slik at vi ikke «undergraver tilliten til domstolene».

Hva er domstolene? De er den siste avdeling i en rekke sammenhenger som har lov til - å dømme/gjøre ulovlige ting mot mennesker uten alltid å måtte ta hensyn til lov og rett. Såsom politiet, namsmenn, NAV,  media, barnevern,, sosialomsorg, skattevesen, fengselsadministrasjon og div. andre offentlige tjenestemannssammenhenger - advokater - og ja - bankvesenet også. Eksemplene på overgrep er mange - uten at noen dømmes.

Norsk lov er imidlertid tindrende klar for disse ‘’offentlige ansatte’’ - og også for de som er ansatt av offentlige ansatte. Det kan du lese på side 13

Bankvesenet

Her er det all pengemakt bor. Skal du ha hus, låne til bil, inve-stere osv. osv. så går du til banken. Alle må det! Selv dommere i sorte kapper må i all sin høytidelighet søke om lån. Her har bankene laget egne regler for hvordan betingelsene skal være. 

Du skal derfor ikke være på kant med banken om dette skal gå bra - uansett hvilken posisjoner du måtte ha. Derfor lar selvfølgelig både dommere og advokater seg innimellom friste til å spille på lag med pengemakten - om en konflikt skulle oppstå. Og glemmer hva som er rett og riktig. Det utrolige er at dette har fått foregå med politikernes vitende i så mange år - de har fått herje som de ville.

Vil du ha et godt liv kan du ikke komme på kant med bankene.

En bank kan «dømme» fra deg alt du eier. Fordi domstolene har lov til å la være å ta opp sakene.

Og da må vi ta med noen ord om politiet.

Her har du de som skal etterforske og finne ut om noe er galt eller ei. Men er det noe som kan virke ødeleggende på renomeet til politiet eller personer i  systemet forøvrig - kan de henlegge det hele ut fra forskjellige grunner - henlagt på grunn av bevisets stilling - anker du og mener du har mer bevis - kan det henlegges p.g.a. manglende kapasitet hos politiet. Og det var det. 

Eks.: - på fire år hadde  politiet i Norge mange tusen oppdrag knyttet til barn under barnevernets omsorg. 20 ganger ble politiet anmeldt. Alle sakene ble henlagt. 

Namsmenn som går til urettmessige tvangsauksjoner og vet de har feil. De lar være å svare på anker. De kan ikke finne papirer. Hvis du ikke betaler gebyret på 10.000 kroner ansees saken som avsluttet.

NAV som ved hjelp av politi og rettsvesen sender uskyldige mennesker i fengsel.

Alt dette på bakgrunn av selvlagede regler, rutiner og praksis. Som ingen politiker har giddet å se på en gang.

Altså - de dømmer utfra egne regler

Men - dette er i høyeste grad en fare for demokratiet.

Det er så galt at noen kanskje ville mene at det hadde vært behov for en ‘’væpna revolusjon’’. Men vi mener selvfølgelig at det ikke er veien. Men at det trengs en revolusjon i hodene til politikerne våre. Det er i høyeste grad nødvendig!

Ja og så var det det tredje brevet til sorenskriver Mariann (under):

 NR. 4 

SIDE 5

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Advokat Paul Aakre

03.05.90   

startet advokat Paul Aakre på en sak som skulle føre til at restauranteier Terje Strand mistet alt han eide.

Ved å mistenkeliggjøre og frarøve Terje muligheten til å kunne forsvare seg mot falske påstander - brøt han alle regler for god advokatskikk.

Han godkjente en konkurs som aldri var noen konkurs - for å dekke over at DNB i Sandnes hadde vært med på underslag i bedriften Kvikken AS. Dette måtte for all del ikke komme frem.  Han skaffet også tilveie en falsk revisorrapport.

Derfor ble også boet solgt ulovlig  til personer som var med på underslaget - for at Terje Strand ikke skulle få ta saken videre i systemet.

Han brøt konkursloven av 6. juni  1863 - §24 o §27, pkt.7

Delaktige i disse kriminelle handlingene var blandt andre også politimannen  Leiv Ole Topnes.

Paul Aakre visste om under-slagene og de kriminelle forholdene i bedriften da han tok ansvaret for konkursen. 

Til overmål bekreftet han i brev i ettertid at Terje Strand hadde rett og at - som han sier:  «det er sannsynliggjort at det har vært laget fiktive regnskapsbilag, foretatt regnskapsmanipuleringer og underslag - og at det har skjedd brudd på Lov om aksjeselskaper, Regnskaps-loven, Merverdiavgiftsloven, Ligningsloven og Skatte-betalingsloven».

Derfor er det ganske utrolig at dette ikke fikk konse-kvenser for ham som advokat og bedriften hans.   Det han hadde gjort visste etterhvert alle om -både i kommune og rettsvesen. Og ikke minst i politiet.

Medvirkende til  at det ikke skjedde noe her - er nok at flere av dem som var med på ulovlighetene hadde posisjoner i rettsvesenet og politiet - og kommune.

I over 30 år har staten ved rettsvesenet (institusjonalisert regime) mot bedre vitende plaget og ødelagt Terje Strand - fordi de for enhver pris måtte skjule alvorlige overgrep mot ham over mange år - fra banker, politi, advokater og politikere i posisjon - samt rettsvesen. 

Nå er det 2022 - og det fortsetter. Disse ulovlig-hetene har Terje Strand varslet om fra første øyeblikk. Og han har hele veien kunnet dokumentere sakene - uten at noen har brydd seg. Han er en varsler som hadde krav på å bli hørt. 

Dette må i høyeste grad  i dag - kunne plasseres som grove brudd på menneskerettighetene

Dette var det siste brevet - foreløpig. Poenget med brevene er - som jeg har sagt før - at jeg vil være sikker på at sorenskriveren vet om det ulovlige som skjer i hennes sammenheng!