LOV OG RETTFERD - ELLER  .  .  . 

HUMBUG OG LURERI?

 NR. 4 

SIDE 6

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE         FORRIGE SIDE

Når kan dommere ilegges straff?

I vedlegget under bekreftes det at dommere kan dømmes på like line med vanlige nordmenn. 

Les det - og lær.