OM GRIBBER OG

ANDRE ROVDYR - OG LITT OM

Inkassobyråene 

og deres foresatte

Når en stat skal bygges opp for at et fåtall mennesker skal få anledning til å tjene massvis av penger - må flertallet holdes nede og utnyttes gjennom dårlige avtaler i forhold til lån i banker, boliger og andre nødvendigheter (f.eks. strøm). Samtidig er det viktig å minske utgiftene til omsorg og helse. Enormt mange penger går til å ta vare på folk. Noe Norge selvfølgelig ikke har råd til om oljefondet skal stige til himmels og makteliten skal få det de vil ha.

MONEY FROM HEAVEN

 NR. 4 

SIDE 8

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

Jeg fikk tak i et brev for noen dager siden som veldig greit illustrerer noe av det hva som foregår. De som ikke har noe - blir likevel utsatt for et voldsomt press fra inkassofirmaene. Skyhøye renter osv. osv. Et evig press.

Opprinnelig var dette et krav fra SR-bank. Så jeg kontaktet dem og ville ha bakgrunn for kravet og om de synes dette brevet var greit. Jeg fikk - etter to forespørsler - beskjed to ganger om at de ikke ville uttale seg - men at jeg skulle kontakte MODHI COLLECT. 

Det hadde jeg allerede gjort. Og jeg regner med at vi kommer tilbake til denne saken i neste nummer av Stavangeraviså.

Det som ofte skjer i slike sammenhenger er at bankene selger kravet sitt til disse inkassoselskapene for en brøkdel av kravet - og gir dem frie hender til å innkreve det er som er mulig.

Slik selger bankene dine personopplysninger ulovlig til inkassobyråer

I snart 20 år har inkassobyråer kjøpt gjeldsposter fra bankene selv om det er forbudt uten samtykke fra låntakerne. I år 2000 fikk vi      § 45 i Finansavtaleloven som bestemmer at bankene bare kan selge gjeldsposter til andre banker, salg til andre krever samtykke fra låntaker. Finanstilsynet og Datatilsynet synes dette er helt greit, skriver Joakim Stensland

Begrunnelsen for at vi fikk bestemmelsen følger av forarbeidene, Ot.prp. nr. 41 (1998-99), i disse peker departementet på at inkasso-byråer utøver en mer aktiv inndriving enn banken. Man mener at det kan fremstå støtende at gjelden selges til et lavt beløp uten at låntaker får mulighet til å innfri til samme pris. I loven kom man derfor fram til at et slikt salg til inkassoselskap nødvendiggjør et samtykke fra låntaker - skriver advokat Joakim Stensland i Nettavisen ØKONOMI. Link: 

https://www.nettavisen.no/okonomi/slik-selger-bankene-dine-personopplysninger-ulovlig-til-inkassobyraer/s/12-95-3423911838

I 2018 ble det solgt gjeldsposter med forbrukslån for ca. 4,5 milliarder kroner. Salgene skjer til en brøkdel av verdien, men bankene taper ikke penger. De høye tapene dekker banken inn på høye utlånsrenter på sine øvrige forbrukslån.

Fakta er hentet fra Regjeringens Finansmarkedsmeldingen 2019 (Meld. St. 24 (2018-2019).

At Finanstilsynet og Datatilsynet synes disse salgene er greit. Understreker bare at de som i realiteten styrer Norge - BYRÅKRATIET - kan lage sine egne lover og regler - for å kunne krafse til seg mest mulig penger ‘’lovlig’’.

Dette er hva tusenvis av mennesker opplever i Norge i dag. Det er mange grunner til ubetalt gjeld. Det kan være konkurser osv. osv. Og ofte helt uforskyldt.

Men å forlange 17,50 % i rente (se vedlagt oppgave under) kan vel bare kalles kriminelt. Mange sliter med liknende problemer - og dette er vel kanskje og den største årsak til psykiske lidelser i samfunnet vårt. Man er dømt til å være en evig gjeldsslave. Dømt til evig fattigdom. Ødelagt barndom.

Jeg vil oppfordre alle som sliter med slike problemer å ta kontakt med Stavangerviså. Dette kan ikke fortsette. Spesielt på bakgrunn av at lover og regler omkring dette er laget til fordel for kreditorer og banker - og i hovedsak av dem selv. Og viktig - spesielt på bakgrunn av at rettsvesenet også er medvirkende til mange forbrytelser i slike sammenhenger ved namsmenn, tingrett, politi og skattevesen.

Det er mange løsninger på disse tingene som kan skape et samfunn hvor alle skal kunne føle seg trygge. Det vil vi komme nærmere inn på i neste nummer av Stavangeraviså

Fakturaen under illustrerer ganske godt hvordan det hele er blittt.

Hundretusener av mennesker i Norge er kommet i økonomisk vanskelige situasjoner de aldri kommer ut av - og bankene kaster dem ut til ulvene.

VARSLEREN

JAN WIBORG

Varsleren Jan Wiborg (bildet over) tok sitt eget liv ved å hoppe ut gjennom et hotell-vindu i København i 1994, fastslo både politiet og Smith-kommisjonen. Forfatter og journalist Knut Lindh at Wiborg umulig kan ha kommet seg gjennom et dobbelt termopan-vindu på egenhånd.

I boken «Hvem drepte Jan Wiborg», mener forfatter Knut Lindh å påvise at den kjente ingeniøren og varsleren Jan Wiborg ble utsatt for et drap tidlig på morgenen den 21. juni 1994.

- Jeg vet ikke av hvem eller hvorfor, men mener det ikke finnes noen annen forklaring enn at han ble lokket til København og drept, sier Lindh.

Bakteppet for hendelsen er den største og mest omstridte politiske saken i Norge i årene forut. Striden om Norges nye hovedflyplass skulle ligge på Gardermoen eller Hurum. 


TIDLIGERE PST-ANSATTE DREV OVERVÅKING AV NORDMENN FOR USA

Det var politiadvokat Espen Jamissen ved Østfold politidistrikt som har ledet etterforskningen i den såkalte ambassadesaken. Men etter at han hadde etterforsket saken konkluderte han med at den hemmelige overvåkingen ikke var ulovlig.

Justiskomiteen på Stortinget mente derimot at den amerikanske ambassaden i Oslo hadde trukket grensene altfor langt når de har filmet demonstranter langt utenfor ambassadens nærområde.

Etter det Dagbladet får opplyst har overvåkerne tidligere vært ansatt i Politiets sikkerhets-tjeneste. Virksomheten, som trolig er i strid med norsk lov, knyttes til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, reagerte kraftig på opplysningene om mulig overvåking på norsk jord drevet av USA.

– Hvis det er slik at norske myndigheter har visst om, og godkjente dette, så er det etter min oppfatning en fullkommen skandale. Da har de altså overlatt til amerikanere å overvåke norske borgere og sende opplysninger om dem til amerikanske tjenester, sier Lund til NRK.