LOV OG RETTFERD - ELLER  .  .  . 

HUMBUG OG LURERI?

Etter å ha lest det som ligger i arkivet vårt .  .  .   

 - hva mener du må gjøres?

Dette er et av de mange spørsmålene vi kommer til å stille så mange som mulig etterhvert. Spesielt dem som er i posisjon til å gjøre noe. Advokater og folk i rettsvesenet - politikere og andre offentlig tilsatte.

Det blir spennende å se hva de forskjellige folkå som regjerer oss ville svare på spørsmålene våre. Om elendigheten skal fortsette eller om det er håp om en soloppgang engang i fremtiden.

Her kan du sende inn spørsmål som vi etter beste evne skal finne noen som kan svare deg.

Vi håper å få tak i en fast jurist som kan svare for sitt område. Kanskje til og med - en pensjonert sorenskriver eller dommer kunne vært interessert? - pensjonert politimann? - og selvfølgelig også ungdom i alle aldre som ser at staten vår er på feil vei - og som jobber febrilsk for å unngå å måtte melde seg inn i kameratklubbene.Og hvorfor det er blitt sånn?

Ja - her vil jo kanskje de fleste rygge litt tilbake - fordi vi bor i verdens beste land. Har vi det ikke bra i Norge?

Jo de fleste - i alle fall økonomisk. Men hva med rettferdighet og menneskeretter? Dette kan bli interessante innlegg på bakgrunn av det etterhvert voksende arkivet vårt.

For min del  - etter å rotet frem mye av det som har skjedd på dette området - tror jeg det alltid har vært sånn.

Maktå har alltid regjert til fordel for de som eier mest. Og de som bestemmer mest. Rettsvesenet lager egne regler og paranteser for hvordan lovene skal tolkes og politiet får anledning til å lyge og skape kjeltringer av uskyldige mennesker - på rekke og rad. Uten at noen ser ut til å bry seg. Er dette demokrati?

Ja den som visste det. Jeg gleder meg til svarene.

Rettigheter, lover og regler du ikke visste om, mulige løsninger gjennom steder du ikke visste om, frister og konsekvenser av ikke å overholde disse. Løfter om rikdom og lykke som fører til det motsatte. Når du spør og får svar på andre ting enn det du spør om. Svarer du rett får du - svarer du feil får du ikke. Henvisninger til tekster i brev som aldri er blitt skrevet eller skrevet annerledes. Språkbruk - ord og vendinger du ikke forstår, eller i hvertfall ikke forstår rekkevidden av. Masse brev frem og tilbake - men ingen resultater. Altså jungelens lov.

Alt dette er medvirkende til at så mange kommer i uføre. 

Også fordi manglende viten om disse tingene gjør det vanskelig å kontrollere sine egne advokater - om de gjør jobben sin. 

«Det er ikke mer vi kan gjøre her. Loven er bare sånn. - Bare betal de 50.000 kronene du skylder meg - så skulle alt være i orden». 

«Hvis du ikke godtar denne erstatningen på 250.000 (når kravet var 8.000.000 kroner) må du være dum - da skal jeg sørge for å få deg umyndiggjort». 

Advokater sier så mangt.

Kort sagt - forvirring er midlet til beholde makten. Kunne snakke med to tunger.

Og så -  hvem skal vi da velge for å  få til et rettferdig samfunn? 

Når statsministeren velger «sine» til regjering, Når lederne i det offentlige plukker ut «sine» til etatenes styrer og når disse «sine» velger lederne og direktørene. Når partistyrene - som allerede er valgt inn av «sine» - velger «sine» til valgkomiteer - som igjen velger «sine» til å stå på valglistene. Dommerne velger «sine» til toppstillinger i rettsvesensbyråkratiet ut fra «sine» kriterier og selvvalgte regler og «livssyn» - og igjen - her er jeg ikke helt sikker - men jeg tror at de gamle dommerne velger de nye dommerne.

Toppene i politiet velger «sine» til toppstillingene - og regjeringen og maktorganene velger «sine» til fylkesmenn, ordførere, politisjefer, sosialsjefer, biskoper osv. Alle disse «sine» viser det seg etterhvert å komme fra de samme miljøer og velstandsnivåer.

Det fortvilte er da. Alle partier velger «sine» - uansett partifarge. Om fargen i utgangspunktet er blå, grønn eller rød - blir den etterhvert - etter å ha snurret rundt noen år - ganske jevnt grå. 

Når vi som stemmer ved valg velger - er vi derfor også pent nødt til å velge inn maktapparatets «sine». For det finnes ingen andre å stemme på.

Som sagt - her kan de bli mange gode spørsmål. Mye å svare på!

Det er ikke vår oppgave å passe på at alt går rett for seg og at lovene følges - sa de follkevalgte i Stavanger kommune.  Samtlige 67 fikk tilsendt et brev med alvorlige anklager mot myndighetene.      

4 svarte. Gå til politiet og rettsvesenet - sa de. 

Men når det er politiet og rettsvesenet som forbryter seg - hva gjør vi da?

«Det er ikke vårt bord»

 NR. 1 

SIDE 16

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

A

Kameratklubben

FOR DOMMERE OG ADVOKATER


I denne spalten er vi interessert i å få gode historier om denne gjengen. Du kan være anonym - så du ikke risikerer represalier


For mange år siden - 2007 - dro Terje Strand til Oslo fordi han var invitert av Advokatbladet. De ville skrive om hans historie -  om hans konflikter med advokater og rettsvesenet gjennom mange år. Han ble fotografert og intervjuet. 

Han reiste tilbake til Stavanger og ventet med spenning på neste nummer av Advokatbladet. 

Så fikk han beskjed om at Advokatforeningen hadde nektet Advokatbladet å ta dette inn i bladet. Dessverre - dessverre.

Det viste seg i senere tid at formannen i advokat-foreningen den gang var en av «kameratene» som Terje hadde hatt konflikt med i Stavanger.

Utgangspunktet for at Terje Strand ble invitert til Oslo  - var at en av journalistene der dengang - var overbevist (det var en kjent sak mente hun) om at advokatene i Stavanger hadde tette bånd med hverandre og myndighetene. Så Terjes historie var svært sannsynlig - spesielt - selvfølgelig - fordi han kunne dokumentere alle påstander.

Dette er lenge siden - men Terje har ennå ikke gitt opp håpet om rettferdighet.

Så kommer en ny sak opp for Terje i 2020. 

En advokat i Stavanger hadde hjulpet en svindler til å lure fra Terje leiligheten hans. Terje anmeldte advokaten til  Advokatenes disiplinærnemnd for brudd på «god advokatskikk».

Det tok mange måneder for å få svar på denne anmeldelsen.

Så kom svaret - nå i 2021. Svaret var negativt. De som hadde vurdert saken fant ikke noe å klandre advokaten for.

Så viser det seg at de som hadde vurdert advokatens «skyldig eller ikke skyldig» kom alle fra Stavanger.

Altså de som dømte var alle «kompiser og naboer» til den som ble frifunnet. 

Er det mulig i en sammen-heng hvor i allefall dette med alltid å være habil burde vært førsteprioritet?

Inhabilitet er tydeligvis et begrep  som advokater/rettsvesen bare bruker når det passer dem. Og ikke alltid når det burde vært brukt. Det er ganske utrolig. Eller kanskje ikke så utrolig likevel?