ARKIV

SIDE 5                        

Overgrepene i Tysfjord

Alle visste om hva som skjedde - ingen gjorde noe

Lørdag 11. juni 2016 ble Tysfjordsaken slått stort opp i VG under overskriften "Den mørke hemmeligheten". Saken omhandlet seksuelle overgrep begått over mange år i Tysfjordregionen. Totalt 11 personer stod frem – noen anonymt, noen med navn – og fortalte sine 47 historier om overgrep. 

Vi må ta innover oss at omsorgssvikt er en av de største utfordringene vi har. Skreller vi bort empatien, de ødelagte livene, sitter vi igjen med et stort samfunnsøkonomisk problem sier Anne-Britt Harsem (forfatter) til VG.De fleste overgrepene lå langt tilbake i tid, og var begått mot jenter i alderen 7- 16 år. Mer enn 30 påståtte overgripere var involvert.

To kvinner saksøkte i fjor høst Tysfjord kommune, for at kommunen ikke grep inn mot de mener er omfattende omsorgssvikt. Nå er dommen kommet.

– Retten finner at kommunen ikke har opptrådt uaktsomt, opplyser Sicilie Kanebog, som er kvinnenes advokat, i en SMS til NRK.

Kanebog sier at kommunen og barnevernet opptrådte svært passivt i saken. De tiltakene som kommunen iverksatte førte ikke til at jentene fikk det bedre.

I dommen skrives det at retten ikke kan se at det er grunnlag for å bebreide kommunen for å ikke ha brakt saken inn for tingretten, de kan heller ikke se at saken var for dårlig forberedt fra kommunens side.

Innstilt på anke av saken

– Vi er fryktelig skuffet, fortvilet og sinte, sier Kanebog som en reaksjon på dommen.

I august tapte overgrepsoffer «Liv» mot kommunen i tingretten fordi hun «ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig». Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.


I 2. okt. 2002 skrev NRK:

Sametinget vant frem i Høyesterett: En seier for alle de 89 ofrene

Høyesterett har i dag slått fast at Sametinget får være partshjelp i ankesaken hvor to søstre har saksøkt Tysfjord kommune for omfattende omsorgssvikt.

– Det er en seier for alle de 89 ofrene som har stått frem og delt sin historie fra Tysfjord, sier advokat Sicilie Kanebog til NRK.

Tidligere i år sa Høyesterett ja til å behandle spørsmålet om Sametinget kunne stille som partshjelp.

Advokaten mener kjennelsen vil ha en avgjørende betydning for det videre arbeidet med håndtering av Tysfjord-saken

Første gang i historien for Sametinget

Lagmannsretten kunne ikke se at Sametinget hadde en interesse i saken og at de dermed kunne opptre som partshjelp. Høyesterett så det imidlertid annerledes.

Glassjenta

Maktovergrep. Systemsvikt. Moralsk og faglig forkastelig. Fagfolk og eksperter innen barnevern reagerer sterkt på barnevernets behandling av Ida (17). Varsler gigantgranskning etter Glassjenta-avsløringer.

I løpet av halvannet år la politiet barnevernsjenta Ida i håndjern minst 24 ganger. Langt over halvparten av tilfellene fant sted mens hun var 15 år. Ingen vet hvor mange mindreårige som hvert år opplever det samme.

Hun var gjenstand for politioppdrag minst 49 ganger. Hun ble utsatt for en rekke alvorlige virkemidler, som pepperspray, bodycuffs, spytthette og hundejakt og flere opphold på glattcelle. Politiet fikk ikke informasjon fra barnevernet om at Ida slet med alvorlige traumer. 

Etter Glassjenta-saken lovet daværende barneminister Solveig Horne (Frp) å vurdere nye regler og en oversikt over barnevernets bruk av politi mot barn. Fire år senere må hun innse at ingenting skjedde.


Ingen registrerer politimakt 

mot mindreårige

I dag er Solveig Horne stortingsrepresentant, med plass i kontroll- og konstitusjonskomitéen. Men hun leste Aftenbladets reportasje om da barnevernet i Stavanger startet en politiaksjon mot en 10 år gammel gutt som skulle skilles fra moren sin i november i fjor. Sju politifolk og fem politibiler var involvert da 10-åringen ble kjørt vekk fra barnevernets lokaler i cellebil.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være nødvendig å bruke politimakt i en slik situasjon. Politi skal bare brukes i sjeldne tilfeller der det er fare for liv og helse. Når en tiåring blir bragt vekk av så mye politi, er det traumatisk for alle, spesielt for barnet, sier Horne til Stavanger Aftenblad.

Dette er jo endel år siden. Og idag - 23.02.21 - (Stavanger Aftenblad): Justisminister Monica Mæland (H) ser «på nåværende tidspunkt» ingen grunn til å skaffe seg oversikt over politiets oppdrag for barnevernet. Uttalelsen vekker sterke reaksjoner, og opposisjonen varsler forslag i Stortinget allerede i morgen. 

Allerede???


Frykten for barnevernet

Mange er redde for represalier fra barnevernet. De sier til meg: «Vær så snill – sle! alt jeg har sendt deg» og «Ta for all del ikke kontakt med saksbehandler!».  Gro Hillestad Thune


Kortversjon av artiklene til venstre

Overgrepene i Tysfjord

Alle visste om hva som skjedde - ingen gjorde noe

Lørdag 11. juni 2016 ble Tysfjordsaken slått stort opp i VG under overskriften "Den mørke hemmeligheten". Saken omhandlet seksuelle overgrep begått over mange år i Tysfjordregionen. 


Glassjenta

Maktovergrep. Systemsvikt. Moralsk og faglig forkastelig. Fagfolk og eksperter innen barnevern reagerer sterkt på barnevernets behandling av Ida (17). Varsler gigantgranskning etter Glassjenta-avsløringer.


Ingen registrer politimakt mot mindreårige

Når en tiåring blir bragt vekk av så mye politi, er det traumatisk for alle, spesielt for barnet, sier Horne til Stavanger Aftenblad.

Dette er jo nå endel år siden. Men idag - 23.02.21 - (Stavanger Aftenblad): Justisminister Monica Mæland (H) ser «på nåværende tidspunkt» ingen grunn til å skaffe seg oversikt over politiets oppdrag for barnevernet. Uttalelsen vekker sterke reaksjoner, og opposisjonen varsler forslag i Stortinget allerede i morgen. 

Allerede???


Frykten for barnevernet

Mange er redde for represalier fra barnevernet. De sier til meg: «Vær så snill – sle! alt jeg har sendt deg» og «Ta for all del ikke kontakt med saksbehandler!». 

 Gro Hillestad Thune

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

A

stavangeravisaa@gmail.com