Ungarns kriselov gir statsministeren utvidede fullmakter:

Risikerer fem års fengsel for å kritisere staten

Ungarn har vedtatt en ny unntakslov. Loven gir statsministeren Viktor Orbán utvidede fullmakter til å bekjempe koronaviruset, og loven har ingen tidsbegrensning. – Det er et skritt til for Ungarn i retningen en autoritær stat, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Loven gir statsministeren Viktor Orbán og hans parti all makt til å styre dekret. Med andre ord vil det si at statsministeren ikke trenger å ta med parlamentet i beslutningene som tas.

Ungareren David Vig i Amnesty International forteller til TV 2 at de frykter hva den nye loven vil medføre.

– Denne loven blir en åpen lov. Vi frykter at makten vil vare etter at korona-krisen er over. Menneskerettighetene kan bli begrenset og Orbán kan gjøre hva han vil uten parlamentarisk kontroll.

En rekke europeiske land, inkludert Norge, har innført ulike lover i forbindelse med bekjempelsen av koronaviruset, men Ungarn skiller seg ut.

– Vi er i unntakstilstand og det er åpenbart at myndighetene får mer makt nå. Men, når det er sagt, så gir denne loven statsministeren vår makt utover bekjempelsen av viruset, sier Vig til TV 2.

Begrenser ytringsfriheten

Loven vil blant annet gi statsministeren myndighet til å fengsle de som måtte ytre noe som kan fremstå som kritikk av myndighetenes tiltak mot bekjempelsen av COVID-19.

– Mange frykter at dette vil tie journalister, leger eller sykepleiere i å rapportere om tilstandene i landet og hva som foregår på sykehusene, sier Vig.

Han forteller at loven kan begrense ytringsfriheten, menneskerettig-hetene og trykkefriheten i Ungarn. Kun få dager før lovforslaget ble vedtatt signerte over 100 000 mennesker et opprop mot den nye loven.

Egenæs, Generalssekretær i Amnesty Norge, forteller at Orbán kan bruke loven til mer enn å bare bekjempe koronaviruset.

– Han tar makten på ubestemt tid. Det er heller ikke sikkert når neste valg vil være i Ungarn. Jeg kan se for meg at han vil beholde makten i veldig lang tid fremover, sier Egenæs.

Og legger til:

– Orbán samler all makten i sine egne hender. Han har tidligere uttalt at han ikke er for det liberale demokratiet. Han er for flertallsstyret og når han har flertall i parlamentet kan han ta all den makten han måtte ønske.   (TV2 - 30.03.20)

 NR. 1 

SIDE 8

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

Noen ord fra George Orwells bok 1984

“Nå skal jeg fortelle deg svaret på spørsmålet ditt. Det er dette: Partiet (Ingsoc) søker makt helt for sin egen skyld. Vi er ikke interessert i andres beste; vi er bare interessert i kraft, ren kraft. Hva ren kraft betyr vil du forstå med tiden. Vi er forskjellige fra fortidens oligarkier ved at vi vet hva vi gjør. Alle de andre, også de som lignet oss, var feige og hyklere. 

De tyske nazistene og de russiske kommunistene kom veldig nær oss i sine metoder, men de hadde aldri mot til å gjenkjenne sine egne motiver. De lot, kanskje de til og med trodde, at de hadde tatt makten uvillig og i en begrenset periode, og at det like rundt hjørnet lå et paradis hvor mennesker ville være frie og like. 

Vi er ikke sånn.Vi vet at ingen noen gang griper makten med den hensikt å gi fra seg den. Makt er ikke et middel; det er en slutt. Man etablerer ikke et diktatur for å sikre en revolusjon; man gjør revolusjon for å etablere diktaturet. Formålet med forfølgelse er forfølgelse. Formålet med tortur er tortur. Målet med kraft er makt. Nå begynner du å forstå meg? ”  (1984)

Og ikke minst: 

Krig er fred.  Frihet er slaveri. Uvitenhet er styrke. ” 

Eller for å si det på godt norsk: 

Det du ikke vet - har du ikke vondt av!

Kanskje - kanskje - kanskje . . .

Verden forandrer seg hele veien - og vi bør vel kanskje snart begynne å forstå - at det kan være fornuftig å lukke øynene - og la være å se de ulovlighetene som myndighetene begår mot uskyldige borgere. Innordne oss og erkjenne at vi ikke vet hva som er nødvendig. Krig er fred. Orden er trygghet. Vold er frihet. Samhold gir styrke.

Kanskje det er det som skal til for å få til et lykkeligere samfunn for de fleste. 

Et samfunn uten særlige uenigheter - men med klare avtaler og strenge konsekvenser på avtalebrudd. Forsterke den allerede etablerte viljen til at de politiske kampene utelukkende skal handle om bagateller. Makten har gitt oss frihet til å la være å blande oss inn i alvorlige og viktige saker. Dette ordner vi. Derfor svarer de ikke når vi spør.  Men det er jo en viss trygghet i at - hvis vi trenger hjelp - så vet de jo alltid hvor vi er. Alltid.

Kanskje må vi også etterhvert innse at tradisjonelt demokrati er umulig å få til - fordi så mange egentlig ikke vil ha det. Mange vil styres og bestemmes over. Andre vil styre og bestemme uansett på hvilken måte de kommer i posisjon. Det viktigste er at samfunnet fungerer - at alle gjør det de blir satt til å gjøre. At hjulene går rundt og bompengene strømmer inn. Og at lojaliteten til systemet bevares. 

Men det kan jo være at ikke alle helt vet hva et demokrati er?

Men det betyr jo når alt kommer til alt -  ingenting - hvis vi finner trøst i følgende gode ord fra George Orwells bok 1984

’’Virkeligheten eksisterer kun i menneskets sinn - og ingen andre steder.’’

Når vi først er inne på det å være lykkelig - er det vel boken til Aldous Huxley - Vidunderlige nye verden - som forteller oss om det maksimale av hva menneskeheten kan oppnå av lykke. At menneskene blir skapt på reagensrør og får tildelt de genene som skal til for å trives og lykkes i den jobben de etterhvert blir tildelt. Vi kan jo håpe!

Vitenskapen er kommet langt - så - kanskje - kanskje - kanskje . . .

Under her noen flere gode ord fra makten i boken 1984. En ting er i allefall sikkert. Tanker deles."Hvis du vil holde på hemmeligheten, må du også skjule den for deg selv."

George Orwell, 1984 

“Den som kontrollerer fortiden, styrer fremtiden. Den som kontrollerer nåtiden styrer fortiden. ”

George Orwell, 1984 

“Jeg liker å snakke med deg. Sinnet ditt appellerer til meg. Det ligner på mitt eget sinn, bortsett fra at du tilfeldigvis er sinnssyk. ”

George Orwell, 1984 

"Dobbeltenking betyr kraften til å ha to motstridende trosretninger i ens sinn samtidig, og å akseptere dem begge."

- George Orwell, 1984 


"Valget for menneskeheten ligger mellom frihet og lykke, og for størstedelen av menneskeheten er lykke best.

George Orwell, 1984