Demokrati - hva er det?

Det å trekke fram gamle avisartikler - som kan opplyse oss  på ny om hva som kan være i ferd med å skje med demokratiet vårt - er viktig. 

Det er noen år siden vi hørte om Peter Turchin. Allerede i år 2010 -  før noen hadde tenkt at Donald Trump skulle bli USAs president, regnet forskeren Peter Turchin seg fram til at USA vil gjennomgå en stor sosial og økonomisk krise i 2020. Alt som har skjedd siden da, stemmer med mine beregninger, sier han til VG. (2017)

Krise i vår tid

Om tre år er det USAs tur (altså i 2020) ifølge forskeren Peter Turchin.

Det har den russiske matematikeren Turchin funnet ut, etter år med studier av all verdens samfunn de siste tre tusen årene. Allerede i 2010 publiserte han forskning i det prestisjetunge tidsskriftet Nature hvor han hevdet at USA kommer til å gjennomgå en krise omkring 2020. Påstanden var ikke en magefølelse – den var basert på matematiske beregninger.

– Norge er ennå i sin gullalder. Men eliten i Norden er i ferd med å svikte de verdiene som så lenge har gitt dere en høy livskvalitet. Det ser vi mange tegn på, sier han til VG.

Det er en kamp innad i samfunnet om ressursene, og handler i stor grad om hvem som får være på toppen av samfunnsstigen.

Jo større del av samfunnet som er en del av eliten, og jo mer egoistisk eliten er, jo raskere går veien mot stupet, ifølge forskeren. 

Professor Dag Hessen ved Universitetet i Oslo samarbeider med Turchins Evolution Institute for å finne ut hvordan man kan unngå krisene. – Vi ser at også Norge beveger seg i retning av økende ulikhet. Formuen kommer på færre hender, og eliten blir rikere. Spørsmålet er om den idylliske tilstanden vår er truet.

– Eliten i Norden er i ferd med å svikte de verdiene som så lenge har gitt dere en høy livskvalitet. Det ser vi mange tegn på.

En av forskerne som samarbeider med Peter Turchin er Dag Hessen ved Universitetet i Oslo.

– Vi prøver å finne ut hva det er som skaper et stabilt samfunn. Spørsmålet er om det Turchin beskriver er uunngåelig, eller om vi kan unngå det hvis vi ser faresignalene, sier Hessen.

– Hans forskning hjelper oss med å vite hvilke risikoer vi står overfor. Det er lett for oss å ta velferdssamfunnet for gitt, for vi har hatt det i generasjoner. Men vi ser flere tegn på at vi nesten umerkelig beveger oss mot et lagdelt samfunn med en betydelig underklasse og en fattigere middelklasse, som i USA. 

Blir eliten for stor, spiser den for mye av kaken. Én måte å hindre eliten i å vokse, er å la færre ta høyere utdannelse. Alle med høy utdannelse har nemlig et ønske om å komme opp i eliten.

– Når for mange kjemper om den samme gullkronen, skaper det frustrasjon blant dem som ikke får den plassen de mener at de fortjener. Vladimir Lenin var jurist. Det samme var Fidel Castro. Det er den frustrerte wannabe-eliten som blir de revolusjonære, sier Turchin.

Høy livskvalitet fører til at befolkningen øker. Flere mennesker må dele de samme ressursene som man hadde tidligere. Flere arbeidere skaper press på lønninger. Begge deler er gode nyheter for eliten: Siden de eier ressursene, tjener de mer. Og siden lønningene går ned, tjener de enda mer.

– Denne perioden kalles ofte for gullalderen i ethvert samfunn. Eliten blir rikere og rikere, de blir bedre utdannet og en åndselite skapes. Men for andre enn eliten er ikke hverdagen spesielt gylden, sier Turchin.

– I denne perioden firedobles eliten. Det samme gjør forbruket til hver enkelt i eliten.

Etterhvert begynner eliten å stramme inn på hvem som får bli med i gjengen. Den sosiale mobiliteten som fantes tidligere, forsvinner. Stadig flere stanger mot glasstaket. Ifølge Peter Turchin befinner USA seg allerede i denne fasen.

– Til slutt begynner kampen mellom eliten og de som ikke får bli med i eliten. I krigen som følger, tar eliten livet av hverandre, og drar med seg en stor del av befolkningen i samme slengen. 

- - - -

Vi må kanskje etterhvert begynne å holde mer øye med hvordan staten - eliten - tar pengene fra oss. Eks. høyere strømpris - høyere vannpris - bompenger - nye og forhøyede avgifter i helsevesenet -  at det å kjøpe seg et hjem snart vil bli umulig for folk flest - fordi eiendomselgerne manipulerer markedet for å få høyest mulig pris. Bedrifter  som ikke går godt nok - selges og nedlegges - og arbeidsplasser forsvinner. Og ikke minst pensjonistreformen som fratar fremtidens gamle  retten til å leve et godt liv. Hvis du ikke plusser på med en kontrakt med forsikringsselskap, banker eller andre profittjegere som vil tjene mest mulig penger på deg - så lenge de kan. 

Protesterer vi?  - - - - Nei i Norge finner vi oss i alt. Vi stoler på myndighetene. Noe annet er nesten som landsforræderi.

Som lest ovenfor har de jo et mål med dette. Ref. også side 15.


Velferdsstaten bygges ned

Og ikke minst - etterhvert som velferdsstaten bygges ned - omsorgsviljen overfor de som har det vanskelig blir mindre. Trange budsjetter ved sykehusene ekskluderer etterhvert de som ikke har råd til å betale for seg - og de som ikke evner å hevde rettighetene sine. De havner bak i køen.

Politikertaushet

Politikertaushet omkring viktige saker fører til politikerforrakt. Symbolpolitikk og et byråkrati som ikke fungerer. Offentlig griskhet. Usolidariske lønninger - skatter og avgifter. osv osv.

Viktigere å bevare ansikt enn å utøve rettferdighet!

Politikultur og fengselsvesen

Politi som får mer og mer makt over dagliglivet til innbyggerne. Og som i stor grad kan skalte og valte med hva de vil være opptatt med. Henlegge p.g.a. manglende kapasitet. Mer opptatt av å få folk dømt enn å finne ut om de er uskyldige. Trang til å vise makt.

Retten til å kunne være annerledes 

Retten til å tenke og være annerledes. Retten til å leve et annerledes liv enn det flertallet har bestemt og valgt. Personer som hevder meninger mot flertallet. Personer som ikke viker. Vi trenger dem. Men etterhvert må nok alle innordne seg. Alternativene forsvinner.

Det vanskelige livet

Det avanserte. Ting du ikke forstår. Skjemaer du ikke forstår. Vi kompliserer samfunnet slik at store grupperinger etterhvert faller utenfor. De faller utenfor for de får heller ingen alternative kontaktmåter - så som personlige møter o.a. Disse får heller ingen rettigheter til å beholde sin livsstil. 

Alle systemer bygges opp omkring hvordan makthaverne vil ha det - og hvordan den digitale automatikken klarer å håndheve rettighetene dine. De evige oppgraderingene av de digitale redskapene vil etterhvert ekskludere også halvparten av dem som er avhengige av å bruke dem. Den ene vet snart ikke hva den andre gjør.

Villskapen i den teknologiske utviklingen har ingen kontroll på. Den kjører på og legger en slagmark etter seg. Ingen ønsker å stoppe dette - eller moderere det. All oppdatering er fremskritt. Ingen alternativer.

Manipuleringer

Beviste manipuleringer i språket for at du ikke skal forstå. Mange blir satt utenfor. Det kompliserer livet. Systemer som gjør deg til forbryter uten at du vet det. Fordi det bl.a. også koster å få vite - eller du vet ikke hvordan du skal få vite ting osv. 

Børsene

Vi overlater til «børsene» og de usynlige maktkonstellasjonene å skape samfunnet vårt - og har gitt opp å kunne påvirke utviklingen. 

Kan vi snu det?

Hvis dette skal kunne snus må vi finne inspirasjon i fortiden - og være klar over hva vi holder på å gjøre med samfunnet. Hva gjør vi med retten til å holde seg utenfor? Retten til å flykte fra systemtvangen? Og selvfølgelig - retten til rettferdig behandling - selv om du ikke «finner de rette appene» - å trykke på.


Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

 NR. 1 

SIDE 5

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Dommer 

Trygve 

Lange-Nielsen


Etter at han pensjonerte seg, begynte han å interessere seg for Bjugn-saken og andre overgrepssaker som dukket opp på 1990-tallet. 

Han merket seg at en rekke incest-dommer var basert på legeundersøkelser av barnas kjønnsorganer. 

I flere av sakene ble uttalelsene fra legene brukt som bevis på at det hadde skjedd overgrep.

Med tiden viste det seg at flere av legenes funn kunne ha naturlige forklaringer, og at de ikke dokumenterte seksuelle overgrep. 

Lange-Nielsen mente det tydet på at mange av de eldre incest-dommene kunne være uriktige. Han hadde selv dømt en mann for overgrep, basert på en legeuttalelse.

I en alder av 80 år begynte Lange-Nielsen på egen hånd å gå gjennom eldre incestsaker. Han fikk egenhendig gjenopptatt 13 saker, som alle endte med frifinnelse. 

Totalt er minst 32 uskyldig dømte frikjent for seksuelle overgrep, i stor grad takket være eks-dommerens engasjement.

Lange-Nielsen prøvde også å få gjenopptatt saken til mannen han selv hadde fått dømt, men Høyesterett sa nei. 

«Trygve var overbevist om at bestefaren var uskyldig», skrev vennen Anders Bøhn i en nekrolog da Lange-Nielsen døde i 2014.

«Partiene er organismer som både offentlig og offisielt konstituerer metoder for å drepe sannheten og rettferdigheten sjelelig»


Simone Weil

Kortversjon av artiklene til venstre

Det vanskelige livet

Det avanserte. Ting du ikke forstår. Skjemaer du ikke forstår. Vi kompliserer samfunnet slik at store grupperinger etterhvert faller utenfor. De faller utenfor for de får heller ingen alternative kontaktmåter - så som personlige møter o.a. Disse får heller ingen rettigheter til å beholde sin livsstil. 

Krise i vår tid

Jo større del av samfunnet som er en del av eliten, og jo mer egoistisk eliten er, jo raskere går veien mot stupet, ifølge forskeren. 

Professor Dag Hessen ved Universitetet i Oslo samarbeider med Turchins Evolution Institute for å finne ut hvordan man kan unngå krisene. – Vi ser at også Norge beveger seg i retning av økende ulikhet. Formuen kommer på færre hender, og eliten blir rikere. Spørsmålet er om den idylliske tilstanden vår er truet.

– Eliten i Norden er i ferd med å svikte de verdiene som så lenge har gitt dere en høy livskvalitet. Det ser vi mange tegn på.