Estonia


 NR. 1 

SIDE 11

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE           FORRIGE SIDE

Jeg har nettopp sett dokumentaren om Estonia-forliset - (28.09.94) om hvordan svenske myndigheter ved hjelp av løgner og aktive tiltak - forsøkte å skjule alvorlige hendelser. Og kanskje det verste av alt - de fikk det store flertall av offentlige tjenestemenn, politikere og andre systemansatte med seg på løgnene. Heller ingen kommentarer omkring dette fra pyramidens øverste sjikt her til lands - om det som skjedde i broderlandet. Tradisjonen tro og i lojalitetens navn. Dugnadsånden lever. Nå må vi alle stå sammen. 852 mennesker mistet livet. 

Jeg tror ikke våre myndigheter er stort bedre. Det er en maktkultur som vel stort sett preger alle land. Alle feil som begås av politi, rettsvesen, militærvesen og kommuner - skal om mulig holdes hemmelig for befolkningen - for at tilliten til myndighetene ikke skal ødelegges. Det naturlige ville være å rette opp feil som begås - slik at tilliten til myndighetene kan bevares. Ikke minst er det fortvilende når makten tvinger mange - i utgangspunktet ærlige og redelige folk - til å være med på denne dansen.  

Som generalsekretæren i Norsk Redaktørforening Arne Jensen i sin tid skrev i en kronikk i Aftenposten (mandag 17. okt. 2011): “Hvis PST får det som de vil, skal eventuelle justismord i Norge forbigås i stillhet, slik at vi ikke «undergraver tilliten til domstolene”. 

Er det slik det er blitt? Eller kanskje heller - er det slik det har vært - og er? Justismord med grunnlag i overstående fra PST forekommer oftere enn vi liker å tro - det “vet” vi jo alle. 

Men for igjen å understreke dette. Tilliten vår er ødelagt for lenge siden. Løgnene er blitt altfor for mange. At dere ikke innser det - er nesten litt komisk. 

Fredet gravplass

Dette er jo ganske utrolig og nærmest uhyggelig. Fram til nå hadde ingen har vært nede ved vraket siden gravfredspakten ble undertegnet av Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia. Avtalen erklærer Estonia som en fredet gravplass og forbyr all dykking ved vraket, som ligger i internasjonalt farvann.


Fant fire meter stor flenge

Dokumentarskaperne bak den nye serien valgte å trosse avtalen og vært nede med en undervannsdrone for å filme vraket. En av sekvensene i serien «Estonia – funnet som endrer alt» viser den store flengen i skroget, hvor man kan se inn i det som trolig er en lugar.

Det har ført til spekulasjoner om årsaken til forliset kan derfor ha vært en annen enn at baugporten på ferjen åpnet seg på grunn av underdimensjonerte fester og lås, slik Den internasjonale havarikommisjonen har konkludert med.

Filmteamet sendte en robot ned til vraket i september 2019, 25 år etter at fergen gikk ned i Østersjøen mens den var på vei fra Tallinn til Stockholm.


Frikjent

Journalist som ble anmeldt for å ha dykket på en fredet gravplass er nå frikjent for å ha brutt gravfreden.


Hvor er spørsmålene om de forskjellige lands myndigheters rolle i saken?Scandinavien Star

En ufattelig tragedie utspilte seg for snart 30 år siden, midt på natten ute på havet mellom Danmark og Norge. Den påsatte brannen på danskebåten «Scandinavian Star» natt til 7. april 1990 kostet 159 mennesker livet – og saken er stadig Skandinavias største uløste kriminalgåte.

Den store diskusjonen like etter katastrofen var hvorfor danske sjøfartsmyndigheter ikke hadde kontrollert «Scandinavian Star» før båten gikk inn i rutefart, eller i uka som gikk mens skipet seilte før det brant.

– Det står helt klart i loven at ei ferje ikke kan settes i rute før den er besiktiget. Hvis Søfartsstyrelsen i Danmark hadde gjennomført en synfaring på «Scandinavian Star», ville skipet aldri gått fra Frederikshavn. Inspektørene ville sett at det var branndører som ikke kunne lukkes, og de hadde konstatert at mannskapet ikke hadde gjennomgått de nødvendige øvelsene, sa Henrik Berlau i 2015

Vitneavhørene av norsk og portugisisk mannskap avslørte at de ikke visste hva de skulle gjøre i en krisesituasjon. Mange av portugiserne kunne ikke snakke eller forstå engelsk. Spørsmålet var hvem som sto ansvarlig for disse forholdene.

Skipsreder Henrik Johansen og hans direktør Ole B. Hansen, valgte tydeligvis å utpeke Hugo Larsen som den ansvarlige, fordi de mente at han som kaptein hadde ansvaret for skipet til sjøs. Dermed fraskrev rederiet seg ansvaret i et forsøk på å unngå kritikk og eventuell straffeforfølgelse

En sak som også er en mordgåte. Artiklene fokuserer på finansaktører som brukte tvilsomme forretningsmetoder. På et skip der alle ansvarlige så igjennom fingrene med de elendige sikkerhetsforholdene – og på danske og norske myndigheters svikt både før og etter brannen. 

Ingen myndigheter - hverken i Danmark eller Norge har vist vilje til å oppklare dette. Det over 30 år siden.

Kortversjon av artiklene til venstre

Estonia

Jeg har nettopp sett dokumentaren om Estonia-forliset - (28.09.94) om hvordan svenske myndigheter ved hjelp av løgner og aktive tiltak - forsøkte å skjule alvorlige hendelser. Og kanskje det verste av alt - de fikk det store flertall av offentlige tjenestemenn, politikere og andre systemansatte med seg på løgnene. Heller ingen kommentarer omkring dette fra pyramidens øverste sjikt her til lands - om det som skjedde i broderlandet. 852 mennesker mistet livet.

Scandinavian Star

En ufattelig tragedie utspilte seg for snart 30 år siden, midt på natten ute på havet mellom Danmark og Norge. Den påsatte brannen på danskebåten «Scandinavian Star» natt til 7. april 1990 kostet 159 mennesker livet – og saken er stadig Skandinavias største uløste kriminalgåte. 

Volden antar ikke nødvendigvis synlig form, og det er ikke alle sår som blør.

Haruki Murakami

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

A

NÅ - Støttegruppen til Danmark: 

Avklar formål med undersøkelsene først!

Støttegruppen har lørdag kveld sendt brev til det danske Folketinget, Justisminister Nick Hækkerup og den danske Rigsadvokaten.

Brevet er sendt på bakgrunn av at Danmark nå iverksetter nye undersøkelser av Scandinavian Star. Slik det ser ut i dag, blir nye undersøkelser iverksett som politimessig etterforsking. 

Støttegruppen peker på at dette har flere svakheter, og ber danske myndigheter om å avklare hva formålet med undersøkelsene skal være, hvilke faktum er det som skal belyses, før det tas stilling til om det skal iverksettes politimessig etterforsking eller gransking.


Er du interessert? - se brevet her