ARKIV

SIDE 9                        

Kraftig FN-kritikk mot norsk varetekt og isolasjon

Innsatte i norske fengsler blir holdt isolert for lenge og tilsynelatende på vilkårlig grunnlag, ifølge FN. Torturkomiteen retter kraftig kritikk mot flere forhold innen retts- og fengselsvesenet.

Norge må blant annet slutte med å holde varetektsfanger på glattcelle i mer enn 48 timer, krever torturkomiteen i FN (CAT).

Mydighetene må dessuten tåle kraftig kritikk for utbredt, langvarig og tilsynelatende vilkårlig bruk av isolasjon i norske fengsler. Sistnevnte kan innebære direkte brudd på torturkonvensjon.


Varsleren 

Arnold Juklerød

Psykiatriens maktovergrep

I 1968 ble han valgt til å lede foreldreaksjonen mot nedleggelse av Holtane skole i Kragerø, hvor hans yngste datter skulle begynne. Han hevdet at nedleggelsen var i strid med loven, anskaffet seg skrivemaskin og sendte avisene mange leserbrev.

Tre år etter foreldreaksjonen endte en konflikt med kona, Dagmar Juklerød (f. Haugholt) (1925–1998), med at han ble tvangsinnlagt i psykiatrien 22. november 1971. Han fikk diagnosen «Paranoia 297,0 religiøs kverulant type», og ble tvangsmedisinert med legemidlene Trilafon og Akineton og Peragit. Med dette innledet han en kamp mot psykiatrien, som kostet ham både jobb, eiendom og familieliv.

Den 11. august 1995 mottok Arnold Juklerød en uforbeholden innrømmelse fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om at hans «vrangforestillinger» i Holtane-saken hadde vært riktige.

Da Juklerød ble utskrevet i 1985 ville han ikke fjerne seg fra sykehusområdet, fordi han ikke fikk fjernet diagnosen «uhelbredelig og alvorlig sinnslidende».

Fram til sin død oppholdt han seg på sykehusområdet i telt og brakker, som en protest mot den norske psykiatrien.

Den 28. februar 2002 ble en kritiker av norsk psykiatri politianmeldt av datatilsynets leder Georg Apenes, for å legge ut Juklerøds pasientjournal på internett etter avdødes eget ønske. Journalen ble lagt ut den 25. januar 2002, på 6-årsdagen til Juklerøds bortgang, og medførte politirazzia og beslagleggelse av datautstyr.

Den 8. november 2005 ble det reist en byste av Juklerød på Gaustad sykehus.


Biskop Halvor Nordvang: 

Politiet avskaffer kirkeasylet

Politiets Utlendingsenhet opphever Justisdepartementets retningslinjer og avskaffer egenhendig kirkeasylordningen.

Men de kan jo gjøre hva de vil. Ingen sier eller gjør noe.

Så lenge ikkje någen våge - blei me nødde te å komma tebage - 

på ein litt aen måde .  .  .

email: stavangeravisaa@gmail.com

Kortversjon av artiklene til venstre

Kraftig FN-kritikk mot norsk varetekt og isolasjon


Varsleren 

Arnold Juklerød

Han innledet han en kamp mot psykiatrien, som kostet ham både jobb, eiendom og familieliv.

Den 8. november 2005 ble det reist en byste av Juklerød på Gaustad sykehus.


Politiet avskaffer kirkeasylet

Politiets Utlendingsenhet opphever Justisdeparte-mentets retningslinjer og avskaffer egenhendig kirkeasylordningen.

Men de kan jo gjøre hva de vil. Ingen sier eller gjør noe.

kdkkkk