ARKIV

SIDE 8                      

Ole E. Aaserud

Ole E. Aaserud var leder for det store Ankerløkkenkonsernet, som i begynnelsen av 1970-årene var et av Norges største og betydeligste, med over 1600 ansatte, en milliardomsetning og virksomheter i fem land.

I 1973 ble Aaserud på uberettiget grunnlag beskyldt for skatteunndragelser. Han ble utsatt for en nærgående medieomtale gjennom flere år, særlig i Dagbladet, som nesten knekket ham psykisk og fysisk. Og som undergravde myndighetenes tiltro til ham. Gjennom vedtak på høyt politisk hold ble han satt utenfor ledelsen av det konsernet han selv eide og hadde bygget opp.

Samtidig kom skipsfarstskrisen og den drastiske tilbakegangen innenfor norsk skipsbygging, som den nye ledelse ikke mestret.

Ole E.Aaserud ble stående som en maktesløs tilskuer til at hans livsverk gikk i stykker. Det hjalp lite at han ble frifunnet av retten i 1979 og endelig renvasket i 1985.

Boken - Forhåndsdømt - forteller om dette. Dette er en dyster beretning om pressens makt - og om myndighetenes unnfallenhet.

Ole E. Aaserud døde i november 1999, nær 77 år gammel.

Kortversjon av artiklene til venstre

Ole E. Aaserud

I 1973 ble Aaserud på uberettiget grunnlag beskyldt for skatteunn-dragelser. Han ble utsatt for en nærgående medieomtale gjennom flere år, særlig i Dagbladet, som nesten knekket ham psykisk og fysisk. 

Ole E.Aaserud ble stående som en maktesløs tilskuer til at hans livsverk gikk i stykker. Det hjalp lite at han ble frifunnet av retten i 1979 og endelig renvasket i 1985.Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

Det var engang . . . er alt gjort opp nå?