ARKIV

SIDE 6                       

Fratatt sønnen 

på fødestua

Hun fikk bare 43 minutter sammen med babyen sin før barnevernet tok ham. To ganger har den unge mora opplevd at barnevernet har hentet babyen på fødestua. Nå blir endelig familien på tre samlet. 

Kommunen anker ikke etter moras seier i den betente barnevernssaken - som også er til behandling i EMD.

Det offentlige Norge har så langt valgt å slå en stor tykk forsvarsring rundt barnevernet – som om det var et verdifullt nasjonalt klenodium. Avsløringer i media av brutal uforstand i enkeltsaker blir unnskyldt som uheldige unntak.

Barnevern: 

Like ille som 

NAV-skandalen

Nav-skandalen og barnevernskrisa har sammenfallende årsaker, ifølge advokater.

- Barnevernskandalen er minst like ille som Nav-skandalen, all den tid den har rammet fryktelig mange barn og foreldre over mange år, sier advokat Thea Totland i Barneadvokatene.


904 saker om overgrep i politiet 

I fjor høst ble det gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering i politiet og i desember ble de overordnede resultatene publisert.

I undersøkelsen svarte i alt 904 ansatte i politiet at de har opplevd seksuell trakassering det siste året. Det tilsvarer 6,6 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.

124 ansatte har opplevd seksuell trakassering i Sør Vest politidistrikt det siste året.

Sør-Vest politidistrikt blir sett på som en versting i denne sammenhengen.

EMD-storm 

mot Norge

Mangeårig barnevernsadvokat Thea Totland mener altså at situasjonen i barnevernet, med 35 saker tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen og flere fellende dommer i Strasbourg mot Norge, kan sammenliknes med Nav-skandalen.

- Som advokat har man i årevis kunnet gnåle om feil uten å bli hørt, men nå, med så mange saker i EMD, har dette ramlet i hodet på nasjonen Norge. Det er akkurat som i Nav-saken, sier advokaten og utdyper:

- Plutselig går det opp for oss at vi faktisk må forholde oss til konvensjoner som vi har forpliktet oss til. Myndigheter og domstoler har altså ikke klart å forstå eller følge gjeldende lovverk, sier Totland.

I Nav-skandalen har myndighetene vedgått at feiltolkning av EØSlovgivningen kan ha ført til at 2400 personer uriktig har fått krav om tilbakebetaling og at flere titalls personer er uriktig dømt.

Kortversjon av artiklene til venstre

Fratatt sønnen på fødestua

Hun fikk bare 43 minutter sammen med babyen sin før barnevernet tok ham. 


EMD-storm mot Norge

I Nav-skandalen har myndighetene vedgått at feiltolkning av EØSlovgivningen kan ha ført til at 2400 personer uriktig har fått krav om tilbakebetaling og at flere titalls personer er uriktig dømt.


Barnevern: Like ille som NAV-skandalen

Når en tiåring blir bragt vekk av så mye politi, er det traumatisk for alle, spesielt for barnet, sier Horne til Stavanger Aftenblad.


904 saker om overgrep i politiet

Sør-Vest politidistrikt blir sett på som en versting i denne sammenhengen.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta kontakt med STAVANGERAVISÅ:stavangeravisaa@gmail.com