ARKIV

SIDE 4                        

Baneheiasaken

Baneheiasaken kjenner vi vel alle. Saken som rettsvesenet ikke våget å ta opp på nytt.

Kristiansen ble uriktig dømt på bakgrunn av at man hevdet den gang at man kunne påvise to menn på åstedet. Siden Jan Helge hadde sagt at det var de to, stemte det med øvrige bevis som byretten, og seinere lagmannsretten, la til grunn. Men ved nærmere øyesyn viser det seg at dette ikke er DNA. Det er for små partikler til at man kan identifisere noen, sier advokat Sjødin, som også bemerker at materialet kan være forurenset. Dette beviset dreier seg om hudceller, ifølge advokaten.

DNA-beviset som politiet under etterforskningen i 2000 beskrev som et sikkert bevis på Viggo Kristiansens skyld, viste seg seinere å være et enslig fragment som de fleste nordmenn er utstyrt med.

Materialet stemmer med 54,6 prosent av Norges mannlige befolkning, sier Sjødin. Altså kan det kobles til Kristiansens profil, men også rundt halvparten av alle menn i Norge.

Når dette har vært klart i mange år er det ganske uhyggelig at saken er avvist til gjenopptakelse hele 6 ganger.

Gjennopptakelseskommisjonen har avdekket flere justismord i Norge. 166 gjenåpnede saker har endt med frifinnelse siden 2004. Nå står en av Norges absolutt mest kjente kriminalsaker foran kommisjonens høye terskel.

-  -  -  -

Så skjer det. Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har gjenåpnet Baneheia-saken. Kommisjonen var ikke enige om avgjørelsen.

Tre av kommisjonsmedlemme mener at saken må gjenopptas, mot et mindretall på to 18.02.21. Som nå får vi se hva som skjer.

I VG søndag 21.02.21 står det: 

«Alle i kommisjonen er enige i at det er mye som taler for Kristiansens skyld. De er også enige i at det ikke er kommet noen nye bevis eller omstendigheter som isolert sett egner seg til frifinnelse.

Flertallet mener at flere av de sentrale bevisene som førte til domfellelse er svekket, og at dette fører til at det samlede bevisbildet mot Kristiansen i dag står på svakere grunn.

Mindretallet mener at retten i 2002 var klar over svakhetene, og at det som er gjort av undersøkelser og analyser i etterkant ikke gir grunn til å gjenåpne Baneheia-saken, hverken alene eller samlet sett»

Dette er kvalmende lesning. Hvem er det kommisjonen beskytter? Politiet? Dommere? - eller er det generelt lojaliteten til systemet - vi har ikke gjort noe galt - ? - vi visste bare ikke helt - ?

Og så  .. . .  02.04.21 i Dagbladet

Advokat Arvid Sjødin mener tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch ikke har gjort jobben sin i Baneheia-saken, hvor Viggo Kristiansen ble dømt for barnedrap.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Kjerstin Apall Kvande ved Riksadvokatembetet ble varslet om flere straffbare forhold som ble begått under etterforskningen av Baneheia-saken. Blant annet flere straffbare forhold som vi mener ble begått under etterforskningen. Det gjelder hva både politiet og statsadvokatene i Kristiansand gjorde, og Jan Helge Andersen, som vi anmeldte for falske anklager. Jeg mener riksadvokaten ikke har gjort jobben sin, sier advokat Arvid Sjødin til Dagbladet.


Navskandalen

Her er det gjort så mange grove feil i forskjellige sammenhenger at det er vanskelig å få med seg alt. Vi nevner derfor bare noen få.

Spørsmålene er mange: Hvordan kunne regjeringen og Nav misforstå rettighetene til brukerne og anmelde dem for noe som er fullt lovlig innenfor EØS-avtalen? Og hvorfor fanget ikke påtalemyndighetene og domstolene feilen opp? Feiltolkninger førte til at svært mange uskyldige ble dømt til ubetinget fengsel - altså utsatt for regelrette justismord.

Mye tyder også på at det har vært et politisk press på Nav. Det har vært et nesten unisont press fra skiftende regjeringer - som er hovedårsaken til disse ulovlighetene.

Siden 2012 har minst 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel i det som kan være den største trygderettsskandalen i Norge noen sinne. I tillegg til de som har blitt dømt har minst 2400 personer fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener NAV-skandalen er svært alvorlig for de norske domstolene.

– Høyesteretts dom for grovt trygdesvindel er en av sakene som i særlig grad svekker rettsstaten og tilliten til domstolene. Her skulle vi fått mindre bortforklaringer, sier Andenæs til TV 2.

Og en annen vesentlig ting. Fortsettende TV2:

Det viser seg at en tredjedel av NAV-klientene ikke klarer å bruke et tekstbehandlingsprogram. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det over 800.000 nordmenn over 16 år som mangler digitale ferdigheter, Ut fraen gjennomsnittsberegning tilsvarer dette 7.200 personer i Moss.

Hvem er så disse menneskene? Det er en variert gruppe. Noen er eldre som har vanskeligheter medden nye teknologien. Det er mennesker med psykiske problemer, ogfolk med dårlig råd, som ikke eier de digitale dingesebomsene. Vi finner folk med rusproblemer og flere med ulike funksjonshemninger.

Mange NAV-brukere behersker verken norsk eller engelsk. Ikke minst er det helt vanlige mennesker som rett og slett vil snakke med et menneske ved en skranke, sier Remi Sølvberg.

.  .  .  og et lite ultra eksempel:

NAV beskyldte firebarnsmoren for bedrageri av nærmere 250.000 kroner, og kvinnens leilighet ble tvangssolgt. Men i retten ble hun blankt frifunnet . . . . osv. osv.

Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

Kortversjon av artiklene til venstre

Baneheiasaken

DNA-beviset som politiet under etterforskningen i 2000 beskrev som et sikkert bevis på Viggo Kristiansens skyld, viste seg seinere å være et enslig fragment som de fleste nordmenn er utstyrt med.


NAV-skandalen

Her er det gjort så mange grove feil i forskjellige sammenhenger at det er vanskelig å få med seg alt. Vi nevner derfor bare noen få. Spørsmålene er mange: Hvordan kunne regjeringen og Nav misforstå rettighetene til brukerne og anmelde dem for noe som er fullt lovlig innenfor EØS-avtalen? Og hvorfor fanget ikke påtalemyndighetene og domstolene feilen opp? Feiltolkninger førte til at svært mange uskyldige ble dømt til ubetinget fengsel - altså utsatt for regelrette justismord.