ARKIV

SIDE 3                        

Monika-saken

Yngvild Gotaas TorvikAudun Hageskal - 23. oktober 2014

Privatetterforsker Tore Sandberg har lang erfaring med å få drapssaker gjenopptatt, og er blant annet kjent for å ha vært sterkt delaktig i å få Fritz Moen frikjent for to drap, etter å ha sonet over 18 år i fengsel.

Han reagerer kraftig på politiets håndtering av Monika-saken.

Som privatetterforsker kjenner jeg meg igjen. Jeg er selv inne i en sak der de pårørende beskriver følelser som de mor til Monika beskriver. De føler de har stanget hodet i veggen og at politiet ikke har tatt hensyn til opplysninger som har vært gitt fra deres side, sier Sandberg.

Forstår morens frustrasjon

Privatetterforskeren avdekket blant annet en rekke svakheter i politiets arbeid med drapssakene der Fritz Moen ble dømt.

Saken er i ettertid blitt omtalt som Europas eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i drapssaker.

Han beskriver det som kommer frem om politiets arbeid i Monika-saken som svært underlig.

I alle fall ut ifra de spor som skal ha vært på åstedet. Omstendighetene virker så påfallende at jeg forstår morens frustrasjoner over måten saken er blitt håndtert på av politiet, sier han til BT.

Skjer igjen og igjen

Onsdag innrømmet politimester Geir Gudmundsen at Monika-saken ikke burde vært henlagt.

Samtidig ble det kjent atRiksadvokaten har varslet full gransking. Avsløringene rundt saken var dråpen som fikk begeret til å flyte over hos enkelte politiansatte i Bergen, og Gudmundsen mottok i går et formelt varsel fra to politijurister i Hordaland politidistrikt.

Etter en årrekke med å gå politiets arbeid i sømmene, hevder Sandberg at avsløringene rundt politiets håndtering av Monika-saken ikke er enestående.

Det er forunderlig at dette kan skje igjen og igjen hos politiet. At viljen til å lytte er så liten, synes jeg er svært kritikkverdig, sier privatetterforskeren.

Han mener politiet har kommet inn på feil spor helt fra starten av etterforskningen.

Det som oppleves som et veldig stort problem, er å innrømme at man har vurdert feil i slike avgjørelser, spesielt i mistenkelige dødsfall. Det synes også å være tilfellet her. Man har havnet i et spor om at dette er selvmord, og ikke klart å åpne øynene tilstrekkelig til å komme seg ut av det igjen, sier Sandberg.

Tunnelsyn

Det er advokat Mette Yvonne Larsen enig i. Hun sier hun selv har erfaring fra at politiet har hatt «tunnelsyn» når de etterforsker.

I denne saken kan en ut fra det som nå er kommet frem i media få inntrykk av at ledelsen bestemte seg for at én teori var den riktige. Tunnelsynet har tydeligvis blitt så sterkt at de som har andre meninger blir sett på som opprørere. Det virker som om det er tyngre for politiet å innrømme feil enn i mange andre instanser, sier Larsen.

«En hierarkisk kultur» i politiet kan være en av grunnene til det, mener Larsen.

Min generelle oppfatning er at det hersker en sterk hierarkikultur i politiet. Da er det lett for politiet å gå i en slik bekreftelsesfelle, sier hun.

Dårlige assossiasjoner

Når det gjelder Monika-saken sier Larsen at hun er sjokkert, men ikke kan felle noen dom over Hordaland politidistrikt som sådan.

Det gir et veldig dårlig bilde av politiet i Bergen. Men om dette er spesielt for Hordaland, kan ikke jeg si noen ting om. Om det er slik andre steder vet vi jo ikke, sier advokaten.

Men Larsen er er tydelig på at Monika-saken får henne til å tenke på tidligere politiskandaler i Bergen.

Jeg får en veldig dårlig assossiasjon til politivoldsakene mange år tilbake. Da var det jo også slik at man ikke ville ha alle fakta på bordet eller var villige til å innrømme feil. Det var virkelig en skamplett for bergenspolitiet, og det var det første jeg tenkte på da jeg så denne saken, avslutter hun.


Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

stavangeravisaa@gmail.com

Kortversjon av artiklene til venstre

Monikasaken

PrivatetterforskerTore Sandberg mener det som kommer frem om politiets arbeid i Monika-saken er svært underlig.

Det er advokat Mette Yvonne Larsen enig i. Hun sier hun selv har erfaring fra at politiet har hatt «tunnelsyn» når de etterforsker.

I denne saken kan en ut fra det som nå er kommet frem i media få inntrykk av at ledelsen bestemte seg for at én teori var den riktige. Tunnelsynet har tydeligvis blitt så sterkt at de som har andre meninger blir sett på som opprørere. Det virker som om det er tyngre for politiet å innrømme feil enn i mange andre instanser, sier Larsen.