Åpner for krig uten FN-mandat

(2013) Både statsminister Erna Solberg (H) og statsråd Vidar Helgesen (H) åpnet for at Norge kunne delta i militære operasjoner uten FN-mandat. Et politisk brudd, mener SV og Sp. De vil ha svar på når det kan bli aktuelt å gå til krig uten FN i ryggen.

Før valget sa Erna Solberg til Dagsavisen at det ikke er sikkert en må ha et FN-mandat for at det skal være folkerettslig riktig med en intervensjon.

Flere stortingspolitikere reagerte kraftig  på at krav om FN-mandat heller ikke står i Sundvoldenerklæringen.

Liv Signe Navarsete (Sp) spørsmål om dette til statsminister Erna Solberg (H), som svarte i tråd med det hun sa til Dagsavisen i september:

- I noen tilfeller vil det bli spurt om hjelp, og da vil det være folkerettslig legitimt å delta. Dette er i og for seg først og fremst en akademisk diskusjon. Vi mener at når man skal gå inn i konfliktområder eller annet, er sikkerhetsrådsbeslutninger det beste vi kan få fra dem som forvalter folkeretten i dag. Dette vil være hovedlinjen. Men vi kan aldri si at det aldri vil komme en situasjon som situasjonen i Kosovo, da et bredt flertall i Stortinget var enig i at Norge deltok, sier Solberg til Stortinget.

Makten regjerer - ikke demokratiet - ei heller lov og rettferdighet. Det er som å høre kamerat Donald Trump.
ARKIV

SIDE 16                      

Åge Vidar Fjell

Olav Martinius Fjeld (51 ble drept i Kilebygda i Telemark 10. februar 1990. Lokalpolitikeren var nettopp kommet hjem til gården da han ble slått i hodet med en murstein, og deretter skutt i hodet med en hagle. Det tok tre dager før en nabo fant ham.

Fjelds nabo, Åge Vidar Fjell, ble pågrepet etter kort tid. Forholdet mellom de to naboene skal ha vært anstrengt. Politiet fant aldri drapsvåpenet, og det fantes ikke bevis som knyttet Fjell til drapshandlingen.

Åge Vidar Fjell, som var psykisk utviklingshemmet, ble avhørt i 60 timer uten forsvarer til stede.

I retten ble han dømt til syv års fengsel og ti års sikring. 

Han sonet hele straffen.

Tore Sandberg engasjerte seg i saken, og i 2008 ble den gjenopptatt. Konklusjonen var at Fjell var psykisk utviklingshemmet i høy grad, og derfor strafferettslig utilregnelig. Det vil si at han ikke kan straffes.

Domstolen tok ikke stilling til hvem som faktisk begikk drapet, siden Fjell uansett var utilregnelig og dermed uskyldig. 

Han fikk ti millioner kroner i erstatning.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta kontakt med STAVANGERAVISÅ:stavangeravisaa@gmail.com

Kortversjon av artiklene til venstre

Åge Vidar Fjell

Fjelds nabo, Åge Vidar Fjell, ble pågrepet etter kort tid. Forholdet mellom de to naboene skal ha vært anstrengt. Politiet fant aldri drapsvåpenet, og det fantes ikke bevis som knyttet Fjell til drapshandlingen.


Åpner for krig uten 

FN-mandat

(2013) Både statsminister Erna Solberg (H) og statsråd Vidar Helgesen (H) åpnet for at Norge kunne delta i militære operasjoner uten FN-mandat. Et politisk brudd, mener SV og Sp. De vil ha svar på når det kan bli aktuelt å gå til krig uten FN i ryggen.