ARKIV

SIDE 15              

Kan være en fullkommen skandale

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, reagerte kraftig på opplysningene om mulig overvåking på norsk jord drevet av USA.

– Hvis det er slik at norske myndigheter har visst om, og godkjente dette, så er det etter min oppfatning en fullkommen skandale. Da har de altså overlatt til amerikanere å overvåke norske borgere og sende opplysninger om dem til amerikanske tjenester, sier Lund til NRK.

KOBLET INN: Justisminister Knut Storberget, her med PST-sjef Janne Kristiansen, er informert om den antatt ulovlige overvåknings-virksomheten. Arkivfoto: SCANPIX

Kreves godkjennelse fra vertslandet

SDU-gruppene skal overvåke områdene rundt ambassadene, konsulatene og boligene hvor ambassadepersonell bor.

Mistenkelig aktivitet skal umiddelbart rapporteres videre til ambassadenes sikkerhetsoffiserer (RSO). Ifølge instruksen skal detaljerte rapporter om mistenkelig aktivitet fortløpende legges inn i SIMAS-databasen sammen med bilder og video.

I en instruks fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at kreves godkjennelse fra vertslandet før en utestasjon kan etablere en «Surveillance Detection Unit» (SDU).

Lagrer sensitiv informasjon

Opplysningene som blir innhetet lagres i databasen SIMAS. Men det er ikke bare informasjon om personen de mener er mistenkelig som lagres. Ifølge beskrivelsen om SIMAS skal også informasjon om personenes familie lagres:

Navn - fødselsdato - telefonnummer - fars og mors navn - kjønn - alder - høyde og vekt - øyenfarge - hudfarge - hårfarge og frisyre - bilder - alder eller anslått alder - kroppsbygging - arr  - merker og  tatoveringer. (TV2)

Skandalene ble det ikke noe av. Reaksjonene på ulovlighetene forsvant også som dugg for solen. Kortversjon av artiklene til venstre

Kortversjon av artiklene til venstre

Kan være en fullkommen skandale

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, reagerte kraftig på opplysningene om mulig overvåking på norsk jord drevet av USA.

– Hvis det er slik at norske myndigheter har visst om, og godkjente dette, så er det etter min oppfatning en fullkommen skandale. Da har de altså overlatt til amerikanere å overvåke norske borgere og sende opplysninger om dem til amerikanske tjenester, sier Lund til NRK.


HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta kontakt med STAVANGERAVISÅ:stavangeravisaa@gmail.com