ARKIV

SIDE 14                      

Tidligere PST-ansatte drev overvåkning av nordmenn for USA

Det var politiadvokat Espen Jamissen ved Østfold politidistrikt som har ledet etterforskningen i den såkalte ambassadesaken. Men etter at han hadde etterforsket saken konkluderte han med at den hemmelige overvåkingen ikke var ulovlig.

Justiskomiteen på Stortinget mente derimot at den amerikanske ambassaden i Oslo hadde trukket grensene altfor langt når de har filmet demonstranter langt utenfor ambassadens nærområde.

Etter det Dagbladet får opplyst har overvåkerne tidligere vært ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste. Virksomheten, som trolig er i strid med norsk lov, knyttes til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Overvåkerne skal ifølge TV 2 ha hatt tilhold i et bestemt lokale i hovedstaden, der overvåkningen har pågått «24 timer i døgnet» siden våren 2000.

Dagbladet har vært i kontakt med Justisdepartementet, Oslo politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), USAs ambassade og Utenriksdepartementet. Alle etatene er koblet inn i saken, men verken ambassaden eller PST vil kommentere saken ytterligere. 

Justisminister Knut Storberget hevder at han ikke visste om gruppens arbeid i hovedstaden.Gruppen som har drevet overvåking på oppdrag fra den amerikanske ambassaden, skal ha hentet informasjon om nordmenn fra politiets straffesaksregistre.

Dette skjedde med hjelp fra tidligere kolleger som fortsatt er ansatt i politiet, skriver Aftenposten.

Både politikilder og tidligere ansatte ved den amerikanske ambassaden sier til avisa at det er åpenbart at det ble hentet ut informasjon fra politiets egne registre og databaser ved flere anledninger.

En av lederne for overvåkingsgruppen skal ha vært den som begynte med å skaffe innsyn i politiregistre. Men også flere av de andre i gruppen skal ha tatt kontakt med ekskolleger i politiet for å få tilgang til informasjon.

Flere sentrale kilder i politiet sier til Aftenposten at personer både i Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må ha kjent til at det foregikk uønsket atferd i overvåkingsgruppen.

USA drev systematisk overvåkning av nordmenn

Ifølge TV 2s kilder har flere hundre nordmenn havnet i det amerikanske terrorregisteret SIMAS. Den norske regjeringen hevder de ikke har kjent til overvåkingen.

Hemmelig overvåking i 10 år

TV 2 avslørte onsdag at USA i all hemmelighet har bygd opp en etterretningsgruppe for å systematisk overvåke nordmenn. Gruppen, som bærer navnet Surveillance Detection Unit (SDU), ble etablert våren 2000 og plassert i 6. etasje i den såkalte Handelsbygningen som ligger noen hundre meter vest for den amerikanske ambassaden. Det er SDU-gruppen som innhenter informasjon om norske personer de mener er mistenkelige.

Dette er USAs kamp mot terror utkjempet på norsk jord. Amerikanerne hevder at dette var avklart med norske myndigheter. Men UD sier til TV 2 at de ikke visste om dette.

Ifølge flere kilder består gruppen av mellom 15 og 20 personer. De har jobbet på skift, 24 timer i døgnet i over ti år. Flere av dem har tidligere hatt lederjobber i norsk politi før de begynte å jobbe for amerikanerne.

Opplysningene i databasen SIMAS kan sensitive opplysninger bli lagret permanent.

SDU-gruppenes arbeidsoppgaver

I instruksene det amerikanske utenriksdepartementet har gitt SDU-agentene står det detaljerte beskrivelser om hva de skal innhente av informasjon.

Registrere bilnummer på alle kjøretøy som beveger seg på en

mistenkelig måte (sakte eller fort)

Registrere bilnummer og beskrivelser på kjøretøy hvor passasjeren(e) tar bilder

Ta bilde eller video av personer som opptrer mistenkelig

Ta bilde eller video av mistenkelige handlinger

Her finner du dokumentet som beskriver stillingsinstruksen til agentene (PDF-dokument)

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta kontakt med STAVANGERAVISÅ:stavangeravisaa@gmail.com

Kortversjon av artiklene til venstre

Tidligere PST-anatte drev overvåking av nordmenn for USA

Det var politiadvokat Espen Jamissen ved Østfold politidistrikt som har ledet etterforskningen i den såkalte ambassadesaken. Men etter at han hadde etterforsket saken konkluderte han med at den hemmelige overvåkingen ikke var ulovlig.

Justiskomiteen på Stortinget mente derimot at den amerikanske ambassaden i Oslo hadde trukket grensene altfor langt når de har filmet demonstranter langt utenfor ambassadens nærområde.

Etter det Dagbladet får opplyst har overvåkerne tidligere vært ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste. Virksomheten, som trolig er i strid med norsk lov, knyttes til den amerikanske ambassaden i Oslo.


Hemmelig overvåking i 10 år

TV 2 avslørte onsdag at USA i all hemmelighet har bygd opp en etterretningsgruppe for å systematisk overvåke nordmenn. Gruppen, som bærer navnet Surveillance Detection Unit (SDU), ble etablert våren 2000 og plassert i 6. etasje i den såkalte Handelsbygningen som ligger noen hundre meter vest for den amerikanske ambassaden. Det er SDU-gruppen som innhenter informasjon om norske personer de mener er mistenkelige.