ARKIV

SIDE 13                      

Ansatte ved USAs ambassade tatt for svart arbeid

Polititopper jobbet svart - skattedirektøren skylder på politiet

Skatt øst anmeldte de elleve for grovt skattesvik, men Østfold politidistrikt henla saken som intet straffbart forhold - til tross for at agentene innrømmet å ha jobbet svart i en årrekke. 

Politiet mente de hemmelige agentene ikke hadde gjort noe straffbart ved ikke å betale skatt i ni år. Den ene politimannen tjente svarte penger ved ambassaden samtidig som han jobbet i politiet melder TV 2

Siden saken ble henlagt av politiet, endte det hele opp som en ren skattesak. 

Den 8. november 2010 avslørte TV 2 at flere tidligere polititopper i flere år hadde jobbet som agenter for Den amerikanske ambassaden i Oslo uten å betale skatt. Dagen etter avsløringen banket åtte agenter på døren til Skatt Øst i Oslo. De la kortene på bordet og innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner. En tidligere toppsjef i overvåkings-politiet innrømmet å ha tjent 1,8 millioner kroner svart som agent for amerikanerne. De åtte søkte om skatteamnesti.

Hva dette «forhandlingsmøte» forøvrig inneholdt - for det var vel et forhandlingsmøte? - er det vel ingen som noen gang får vite. Men når vi ser resultatene av det hele ble det nok diskutert «beskyttende» tiltak. Om det var trusler inne i bildet vet heller ikke noe om. 

Men på bakgrunn av at Skattedirektør Svein Kristensen etter dette møtet blandet seg personlig inn i saksbehandlingen -  og fjernet saken fra de juristene som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik - må man begynne å lure.

Skatteetaten anmeldte mennene for grovt skattesvik, men politiet henla saken våren 2012 som intet straffbart forhold, en avgjørelse som skattemyndighetene valgte å ikke påklage. (©NTB)

Etter noen dager med taushet hadde skattedirektøren behov for å forklare hvorfor 11 tidligere polititopper som jobbet svart for den amerikanske ambassaden kun fikk 30 prosent straffeskatt.

«Skatteetatens praksis er at vi ikke benytter vår strengeste reaksjon som er 45 eller 60 prosent tilleggsskatt i saker hvor politiet har henlagt den med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».

Skattedirektør Svein Kristensen mener videre at de hadde sett annerledes på saken dersom de hadde hatt all informasjon om saken.

«Hadde vi visst det vi nå vet, så hadde vi påklagd henleggelsen på pletten, sier Kristensen til TV 2.

– Kan man si det så folkelig som at de nå slipper ubetinget fengsel, men nå får en ganske kraftig skatteregning?

«Det vil selvfølgelig være tilfelle. Når man får skatt på inntekter som ikke er oppgitt over mange år, med renter, så vil det svi».

– Tillitsvalgte ved Skatt Øst sier de reagerte på at skattesakene ble flyttet og ba om en begrunnelse?

«Verken jeg eller andre medarbeidere i skatteetaten kan kommentere denne type spørsmål på grunn av taushetsplikten», sier skattedirektør Svein Kristensen til TV 2.

– Hvorfor grep du som skattedirektør inn og besluttet at disse sakene skulle flyttes fra Skatt Øst til Skatt Sør?

«Verken jeg eller medarbeidere i skatteetaten kan uttale oss om hvordan vi behandler skattesaker, så jeg kan dessverre ikke kommentere det. Det er undergitt taushetsplikten i henhold til ligningsloven», sier skattedirektøren.

Skatt sør som behandlet skattesakene til de elleve hemmelige agentene vil heller ikke kommentere saken.

Advokat John Christian Elden sier flere ville ha fått fengselsstraffer om politiet hadde etterforsket sakene.

- Hvis en person er tiltalt for å ha unndratt skatt av 1,9 millioner kroner over lengre tid og har gjort det med vilje, ville vedkommende ha fått 10-12 måneder i fengsel og rundt en halv million kroner i bot, sier Elden til TV2.

Høyres justispolitiske talsmann Andre Oktay Dahl er svært overrasket over at de 11 tidligere polititoppene som har fått utbetalt over ti millioner kroner svart slapp unna med en straffeskatt på 30 prosent

- Her skaffer skatteetaten seg ris til egen bak. Jeg regner med at noen bør ta en titt og vurdere dette nøyere, sier Dahl.

Men ingen tok en titt?

TV 2  avslørte senere at Skatteetaten visste hvorfor sakene ble henlagt. De fikk også råd om å anke politiets henleggelse, fra sine egne ansatte.

Kommentarene fra folk til det som skjedde var mange - vi tar med ett:

Det er utan tvil eit klasseskilje mellom vanlege folk og politifolk. Sjølv ser eg på det som eit alvorleg teikn på klasseskille at det i strafferetten gjerast skil på vald mot "offentleg tenestemann" og vald mot vanleg mann. Vald er vald, uansett kva firma ein arbeider for. For politifolk er det kanskje fritt fram å jobbe utan å betale skatt, men viss vanlege skatteslavar som meg og deg skulle gjere det same, kan du vere sikker på at det ventar oss lengre fengselsstraffar enn om ein skulle slå ein tilfeldig person halvt i hel på gata.

SDU-saken: 

Politiet og ansatte i skatteetaten mener skattedirektøren feilinformerer

Skatteetaten visste hvorfor sakene ble henlagt. De fikk også råd om å anke politiets henleggelse, fra sine egne ansatte.


Skattedirektør Svein Kristensen har i flere intervjuer med TV 2 sagt at skatteetaten ikke visste hvorfor politiet henla skattesakene mot elleve tidligere politifolk som jobbet svart for den amerikanske ambassaden.

– Hadde vi vært kjent med at henleggelsen ble begrunnet med at politiet mente det forelå grunnlag for frivillig retting, såkalt skatteamnesti, ville henleggelsen vært påklagd omgående fra Skatteetaten, sa Svein Kristensen i midten av november i fjor.

Men TV 2 kan i kveld avsløre at Skatteetaten visste hvorfor sakene ble henlagt. De fikk også råd om å anke politiets henleggelse, fra sine egne ansatte.

19. april i fjor ringte en saksbehandler i Skatt sør til påtaleansvarlig Espen Jamissen i Østfold politidistrikt. Saksbehandleren har forklart at han i denne telefonsamtalen fikk vite at politiet ville henlegge sakene fordi de mente at kravet til skatteamnesti var oppfylt, får TV 2 bekreftet.


Ga amnesti

Politiadvokat Espen Jamissen sier vilkårene lå til rette for at polititoppene som jobbet for den amerikanske ambassaden skulle få amnesti fra skatteetaten. (Foto: TV 2/

– Jeg kan bekrefte at vi medio april hadde kontakt med saksbehandleren i Skatteetaten og vi ga da uttrykk for at sakene kom til å bli henlagt fordi vi mente de oppfylte kravene til frivillig retting, sier politiinspektør Espen Jamissen til TV 2.

Mente henleggelsen burde påklages

Fem dager etter denne telefonsamtalen, 24. april, henla Østfold politidistrikt formelt sakene. Skatt sør ble orientert om henleggelsen gjennom standardbrevet «Underretning om saksavgjørelse», hvor det ble opplyst at «forholdet henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist».

Like etter henleggelsen i fjor vår tok saksbehandleren i Skatt sør kontakt med en navngitt seniorrådgiver i Skattedirektoratet, som er en nær medarbeider av skattedirektøren. Skatt sør hadde fått beskjed om å holde direktoratet fortløpende orientert om utvikling i saken. Saksbehandleren i Skatt sør var tydelig på at han mente henleggelsen burde påklages. Seniorrådgiveren i Skattedirektoratet var ikke enig i dette, får TV 2 opplyst.

Skatt sør fulgte rådet fra sine overordnede i Skattedirektoratet og påklaget ikke henleggelsen. Elleve tidligere politifolk slapp dermed straffeforfølgning av politiet, til tross for at de hadde tjent til sammen 10 millioner kroner svart. Flere av de ville mest sannsynlig fått fengselsstraffer og bøter, men ble i stedet ble ilagt kun 30 prosent tilleggsskatt.

TV 2 har vært i kontakt med saksbehandleren i Skatt sør, men han ønsker ikke å snakke med oss. Skattedirektøren ønsker ikke å stille til intervju.

Fungerende kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Skattedirektoratet skriver i en epost til TV 2: «Ut fra det vi er kjent med stemmer ikke det du skriver» og henviser til skriftlige svar skattedirektøren ga TV 2 21. november i fjor.

– Så langt vi kjenner til ble Skattedirektoratet først orientert av Skatt sør om politiets henleggelse primo mai 2012, skrev Svein Kristensen i en epost.

– Så langt vi kjenner til kjente verken Skattedirektoratet eller Skatt sør til grunnlaget for politiets henleggelse, ut over det som fremgikk av henleggelsesbeslutningen, ifølge Kristensen.

– Skattedirektoratet og Skatt sør hadde en dialog om hvordan saken hensiktsmessig kunne tas videre. Direktoratet finner ikke grunnlag for å utdype de konkrete vurderinger som ble gjort. Vi bekrefter imidlertid at hadde man vært kjent med grunnlaget for politiets henleggelse, ville vi rådet til at henleggelsen ble påklaget, skriver skattedirektøren.

Tidligere denne måneden fortalte TV 2 at elleve tidligere politiansatte som jobbet som hemmelige agenter for den amerikanske ambassaden tjente til sammen 10,2 millioner kroner svart - men fikk kun 30 prosent tilleggsskatt.

TV 2 avslørte i november 2010 at de hemmelige agentene hadde arbeidet svart.


Her er listen over hvor mye hver enkelt tjente svart:

1. Mann (70) – 1.968.983 kroner (2002-2009) – 

tidligere politiførstebetjent, Bærum politistasjon


2. Kvinne (66) – 1.674.070 kroner (2003-2009) – 

tidligere politiførstebetjent, Bærum lensmannskontor


3. Mann (74) – 1.640.739 kroner (2002-2009) – 

tidligere antiterrorsjef, Politiets overvåkingstjeneste


4. Mann (72) – 991.933 kroner (2002-2009) – 

tidligere politiavdelingssjef, Kripos


5. Mann (66) – 944.327 kroner (2004-2009) – 

tidligere avdelingssjef, Oslo politidistrikt


6. Mann (68) – 725.641 kroner (2004-2009) – 

tidligere sjef, Beredskapstroppen


7. Mann (64) – 723.355 kroner (2006-2009) – 

tidligere avdelingssjef, Asker og Bærum politidistrikt


8. Mann (63) – 581.946 kroner (2006-2009) – t

idligere politioverbetjent, Bærum politistasjon


9. Kvinne (65) – 389.903 kroner (2008-2009) – 

tidligere avsnittsleder, Oslo politidistrikt


10. Mann (43) – 338.335 kroner (2002-2010) – 

sivilt ansatt, Oslo politidistrikt


11. Mann (44) – 204.272 kroner (2004-2010) – 

sivilt ansatt, Oslo politidistrikt

Kortversjon av artiklene til venstre

Ansatte ved USAs ambassade tatt for svart arbeid


Polititopper jobbet svart - skatte-direktøren skylder på politiet

Skatt øst anmeldte de elleve for grovt skattesvik, men Østfold politidistrikt henla saken som intet straffbart forhold - til tross for at agentene innrømmet å ha jobbet svart i en årrekke. 

Politiet mente de hemmelige agentene ikke hadde gjort noe straffbart ved ikke å betale skatt i ni år. Den ene politimannen tjente svarte penger ved ambassaden samtidig som han jobbet i politiet melder TV 2

Siden saken ble henlagt av politiet, endte det hele opp som en ren skattesak. 


SDU-saken: Politiet og ansatte i skatteetaten mener skattedirektøren feilinformerer

Skattedirektør Svein Kristensen har i flere intervjuer med TV 2 sagt at skatteetaten ikke visste hvorfor politiet henla skattesakene mot elleve tidligere politifolk som jobbet svart for den amerikanske ambassaden.

– Hadde vi vært kjent med at henleggelsen ble begrunnet med at politiet mente det forelå grunnlag for frivillig retting, såkalt skatteamnesti, ville henleggelsen vært påklagd omgående fra Skatteetaten, sa Svein Kristensen i midten av november i fjor.

Men TV 2 avslørte at Skatteetaten visste hvorfor sakene ble henlagt. De fikk også råd om å anke politiets henleggelse, fra sine egne ansatte.
HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta kontakt med STAVANGERAVISÅ:stavangeravisaa@gmail.com