ARKIV

SIDE 10                     

Varsleren 

Gro Ødegård

Gro Ødegård forteller i boken sin - 

En varslers kamp - musa mot Goliat: 

I denne boken vil jeg fortelle dere om min kamp som varsler. En kamp for min troverdighet, rettferdighet og rettssikkerhet og ikke minst mine menneskerettigheter. Dette etter at jeg som ansatt regnskapsansvarlig varslet om det jeg mente var økonomisk bedrageri, svart arbeid, sosial dumping, vennetjenester, NAV-bedragerier, skatt og avgiftsunndragelse for vesentlige beløp.Det å være varsler har vist seg å være både risikofylt og vanskelig. Jeg vil faktisk våge å si - umulig. Dette har medført fram til nå en 8 år lang kamp. En kamp som fordi jeg utførte min varslingsplikt, har gått på bekostning av helse, økonomi, hus og hjem.

Jeg ble på grunn av mine økonomiske varsler, utsatt for en rekke gjengjeldelser og negative hendelser. Jeg ble blant annet urettmessig avskjediget, truet fysisk og psykisk fysisk, muntlig og skriftlig, og ikke minst, siktet i en straffesak. Jeg vil gjennom boken min avsløre mørke sider av advokatbransjen, politi, domstoler, kontrollorgan og media. 

Avsløringer som gjør denne boken til et varsel i seg selv. - jutismordforlag@gmail.com                  Link til Justismord forlag 


Varsleren 

Turid Heidi Dammann

Dette er en varsler om hva som skjer i norsk rettsvesen. Formålet er å få til en granskning av sivilrett. Norsk rettsvesen er ikke transparent. Man kan ikke etterprøve hva som er sagt under en rettssak, fordi det hverken gjøres opptak eller skrives referat. 

Det finnes ikke et uavhengig klageorgan, og det er nytteløst å klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. De behandler nemlig ikke klager som går på kvaliteten på advokaters arbeid.  

Likeledes finnes det ikke noe uavhengig klageorgan hvor en kan klage inn dommere som ikke følger lovverket. Eneste klageorgan for dommere er “Tilsynsrådet for dommere”, men der kan en kun klage om dommeren er uhøflig eller bruker for lang tid på å avsi en dom. 

Men en kan ikke klage på kvaliteten på dommeres arbeid og saksbehandlingsfeil. Disse yrkesgruppene (advokater og dommere) er med andre ord hevet over enhver evaluering eller vurdering. 

Til orientering er en anke ikke en klage på dommernes arbeid.

Mitt mareritt har vart i over syv år, og ennå har det meste av min opprinnelige sak ikke fått en reell prøving. I stedet produserer retten stadig nye prosessuelle spørsmål. 

Link til nettsidene hennes ved å trykke på navnet i tittelen.
Kortversjon av artiklene til venstre

Varsleren Gro Ødegård

Det å være varsler har vist seg å være både risikofylt og vanskelig. Jeg vil faktisk våge å si - umulig. Dette har medført fram til nå en 8 år lang kamp. En kamp som fordi jeg utførte min varslingsplikt, har gått på bekostning av helse, økonomi, hus og hjem.


Varsleren 

Turid Heidi Dammann

Mitt mareritt har vart i over syv år, og ennå har det meste av min opprinnelige sak ikke fått en reell prøving. I stedet produserer retten stadig nye prosessuelle spørsmål. 


Nå kan  DU  sei frå 

- i  di avis. 

Me e ikkje avhengige av å vera på gofod med maktå. 

Tvert i mot . . . 

Så la Stavanger Aftenblad vera Aftenbladet  og Rogalands Avis vera  RA  . . .  .  .  

men   AVISÅ   de  e

A

stavangeravisaa@gmail.com